Je současná podoba rozvodů zastaralá?
Ano. Naše rodinné právo neprošlo pořádnou reformou, takže neodráží, jak vypadají rodinné vztahy dnes. Řada ustanovení vychází ještě z rakousko-uherského rodinného práva. Rozvodovost velmi narostla, rodinné poměry se zásadně změnily a vyžadují zcela nové uchopení.

Problémy v manželství často končí rozvodem. Ten by měl být v budoucnu jednodušší.
Konec výslechů: Rozvody se zjednoduší. Manželé u nich být nemusí, stačí právníci

Co pokládáte za zásadní problém současné úpravy?
Stále ještě vycházíme z československého rozlukového zákona, který pojímal rozvod jako trest za deliktní chování manžela nebo manželky. Před delikventem bylo třeba chránit i děti. Proto existoval institut výlučné péče, který měl zajistit ochranu dětí před jedním rodičem svěřením do péče druhého. Výlučné péče se bohužel dnes dovolávají při rozvodu i ti, kteří v rodičovství fungují bez problémů. Rozvod je konec manželství, nikoli rodičovství.

Je dobře, že už by soudy neměly řešit příčiny rozvratu?
Nelze spolehlivě vystopovat příčiny rozpadu partnerského vztahu. Jde o souhrnný organický proces. Není možné zpětně zjistit, jaká akce vyvolala kterou reakci a který z partnerů k rozpadu více přispíval v konkrétním období.

Vítáte konec nutného výslechu rodičů u soudu a hledání viníka?
Je důležité zavést do rodinného práva rozvod bez viny a viníka. Hledání viníka vede k tomu, že si manželé předávají černého Petra a vzájemně se osočují, kdo za to může. Je zapotřebí dát jasný signál, že si to mohou ušetřit, protože to v rozvodovém řízení nebude hrát žádnou roli.

Ilustrační snímek
Polovina Čechů se rozvede. Nedají vztahu šanci, poradnu volí jen každý desátý

Nemůže maximálně zjednodušený rozvod ještě zvýšit rozvodovost?
Rozvod je jen právní tečka za rozpadlým manželstvím. Důležité je, aby manželé nenechávali vztah rozpadnout. Nemá cenu nechat lidi dusit se ve vlastní šťávě, ale zabránit zbytečným rozvodům. Užitečné by bylo zavést institut odluky, ve které by měli manželé povinnost aktivně pracovat na svém manželství, třeba formou párové terapie. Když ani to nezabere, mohl by soud přistoupit k rozvodu.

Jak je důležitá prevence?
Nejdůležitější. Umět praktikovat, rozvíjet a udržovat vztahy je dovednost, kterou se musíme naučit nejlépe již ve škole.