Od kdy má rozvodová novela platit?
Novela se má brzy dostat na jednání vlády a do Poslanecké sněmovny. Úředníci předpokládají účinnost od ledna 2025.

Co je jejím hlavním účelem?
Zjednodušit a zrychlit rozvodové řízení, podpořit dohodu mezi rodiči, uchránit dítě od sporů, dát mu co nejlepší podmínky a pokud je to možné, i péči obou rodičů.

V čem se rozvodové zřízení zjednoduší?
Zruší se zjišťování příčin rozvratu manželství. Při nesporném, smluveném rozvodu soud upustí i od zjišťování existence rozvratu manželství, a tedy i od povinného výslechu manželů.

„Postačil by souhlas obou manželů s rozvodem a shoda na trvalém a nevratném rozvratu manželství, jež by vyplývala z písemných podání nebo shodných tvrzení z průběhu jednání,“ přiblížila Pavla Belloňová.

Kterak se změní dohoda na péči o děti?
Podmínkou rozvodu nadále bude soudní úprava poměrů k nezletilým dětem po rozvodu. Úpravu bude i dál schvalovat soud. Řízení o rozvodu manželství by se ale mělo spojit s řízením o úpravě poměrů k nezletilému dítěti. „Soud nicméně může vyloučit některou z věcí k samostatnému projednání. Většinou v případě konfliktního rozvodu, kdy se rodiče nebudou schopni dohodnout a nebylo by dobré, aby se jejich ‚špinavé prádlo‘ pralo před dětmi,“ ozřejmila Belloňová.

Jak se změní atmosféra u soudu?
Řízení má být podle Belloňové neformálnější, zmizet má obávané jednání soudu, které připomínalo výslechy obviněných. Uvolněnější atmosféra má přispět k dohodě mezi rodiči.

Bude u soudu přítomna sociálka?
Zastoupení dítěte takzvaným kolizním opatrovníkem (většinou orgán sociálně-právní ochrany dětí - OSPOD) už nebude povinné. Hlavně v případech, kdy se nepředpokládá spor mezi rodiči a dítě si o opatrovníka neřekne. „Odbřemenili bychom OSPOD a ten by se mohl soustředit na složitější případy,“ vysvětlila Belloňová.

Kolik bude rozvod stát?
Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství se doposud platí 2000 korun. Částka zůstane, ale nově se bude týkat jen smluveného rozvodu. V ostatních případech budou lidé platit 5000 korun.

Zůstane takzvaná předběžná úprava poměrů dítěte?
Předběžná úprava poměrů dítěte se zruší. Toto opatření je vydáváno bez slyšení druhého rodiče na základě listin, které má soud k dispozici. Místo toho vznikne nový institut - prozatímní úprava poměrů dítěte, vyslyšeni budou oba rodiče. Přistoupí se k němu, když bude dítě ohroženo na zdraví či na životě či bude ohrožen jeho vývoj.

Čekají změny i občanským zákoníkem danou rodičovskou odpovědnost?
Změnou je nově nepřijatelnost tělesného trestání, duševního strádání a jiných ponižujících opatření.  Půjde pouze o prohlášení, na nějž není vázána žádná sankce. „Cílem není trestat rodiče, ale podporovat pozitivní rodičovství, dát signál, jak by měly vypadat výchovné prostředky,“ vysvětlila Belloňová. Změnu chtějí představitelé vlády podpořit osvětovou kampaní a větší dostupností služeb pro rodiče, kteří si s výchovou nevědí rady.

Jak se změní označení formy péče?
Podle Lucie Slavíkové z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti zmizí ze zákona označení forem péče, jako je střídavá, společná či výlučná péče. Až na výjimky vymizí i formulace „právo styku“. „Oba rodiče budou zkrátka pečovat. Nebude se rozlišovat první, takzvaný rezidentní rodič, u něhož dítě více přebývá, a druhý rodič. Opatření by se mělo brzy přenést i do praxe, aby rodiče nebojovali o to, kdo bude první a kdo druhý,“ vysvětlila Slavíková.

Co se stane s rozsahem péče?
Dohodnou-li se na tom rodiče, soud rozhodne, že dítě zůstává v péči obou rodičů, aniž by určoval rozsah péče o dítě každého z nich. V konfliktnějších rozvodových řízeních soud určí rozsah péče o dítě každého z rodičů, a to s uvážením zájmu dítěte. Je-li to nutné, může soud určit i podmínky péče, zejména místo, kde smí či nesmí rodič o dítě pečovat, nebo osoby, které smějí, popřípadě nesmějí být při péči přítomny.