Směně pozemku na Katlově za Vágnerův pozemek v Sedlci předcházela velmi ostrá diskuse na jednání zastupitelstva. Proti byli zejména zástupci obyvatelů Katlova, výměna se ale nelíbila kupříkladu ani místostarostce Kutné Hory Zuzaně Moravčíkové.

KRAJINA BY ZTRATILA SVŮJ RÁZ

Jakub Vágner chtěl tento konkrétní pozemek získat zejména kvůli lesu, který by podle něj byl dříve nebo později vykácen, protože se jedná o takzvaný těžební les. „Tím by část katlovské krajiny ztratila svůj jedinečný ráz," podotkl Vágner. S tím naprosto nesouhlasil zastupitel Ivo Šanc. „Kácení lesů se řídí zákonem a les, který je vykácen, musí být znovu vysázen a obnoven," řekl. Známý rybář ale podotkl, že než nový les vyroste, tak to trvá kolem čtyřiceti let. „Toho já už se nedočkám," oponoval.

Vágnerovi se nelíbily i další věci, především průtahy kolem plánované směny pozemků, které se táhnou od roku 2014. „Nejprve mi bylo řečeno, že v získání tohoto pozemku město nevidí žádný problém, dnes po více než dvou letech rada města navrhla směnu pozemků neschválit. Já bych chtěl vědět, proč," uvedl Vágner.

Vše se nicméně v průběhu jednání zastupitelů změnilo. Původní doporučení radních, aby městští zastupitelé směnu pozemků neschválili, vystřídal pozměňovací návrh Radima Fedoroviče. Ten navrhl výměnu pozemků naopak schválit. Na to ale navázala další plamenná diskuse, jejímž předmětem byl zejména nepoměr v hodnotě jednotlivých lesních pozemků.

VZNIKNE ZDE HŘIŠTĚ

„Nabízel jsem, že rozdíl v ceně za těžební dřevo na Katlově zaplatím, počítal jsem s částkou 60 tisíc korun. Pokud řeknete, že je to 100 tisíc korun, zaplatím 100 tisíc," řekl Vágner. Právě stotisícová částka byla nakonec schválena jako kompenzace.

Pozemek na Katlově je tedy nově Vágnerův. Ten ho chce nadále nechat nejen veřejně přístupný, ale vybudovat zde i dětské hřiště.