„Pan prezident poté, co Senát nevyslovil souhlas se jmenováním doktora (Jiřího) Nykodýma, projevil přání, aby to (nový soudce) byl opět advokát," uvedl Rychetský. Nykodým, někdejší dlouholetý představitel České advokátní komory, strávil u ÚS deset let, pro druhé funkční období už důvěru senátorů nezískal.

Bývalými advokáty jsou i další současní členové ÚS. Žádný z nich však s advokacií nespojil celou kariéru. Jaroslav Fenyk byl před zahájením advokátní praxe dlouho prokurátorem a státním zástupcem, Kateřina Šimáčková v roce 2009 z advokacie odešla k Nejvyššímu správnímu soudu, Radovan Suchánek byl pouze koncipientem.

Neobsazenost soudu

Uhlíř je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Uhlíř, Homola a společníci. Jeho doménou je občanské právo, má 35 let praxe. „Je nepochybné, že pan doktor Uhlíř má velmi dobrou pověst jako advokát jak po odborné stránce, tak řekněme z hlediska jakési mravní integrity, takže já jsem toto rozhodnutí přivítal," řekl Rychetský.

ÚS v první polovině září opustila Ivana Janů, od té doby má jen 14 členů. Pro ostatní soudce to znamená větší příděl spisů. Senát rozhodne o návrhu do dvou měsíců, pravděpodobně už v novém, povolebním složení. Pokud kandidáta schválí, prezident jej může jmenovat. Částečná neobsazenost ÚS tak nejspíš potrvá něco přes čtvrt roku.

Uhlíř působí v advokacii od roku 1979. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době přednáší. V minulosti pracoval také jako tajemník pražského magistrátu. V profesní organizaci advokátů je nejen místopředsedou, ale také členem zkušební komise pro občanské, rodinné a pracovní právo. Komoru reprezentuje i v mezinárodních organizacích. Je také insolvenčním správcem a likvidátorem obchodních společností.