Podle rámcového harmonogramu Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) by mohla výstavba prvního rychlovlaku z Prahy do Drážďan začít kolem roku 2035. V případě toho do Brna a dále do Břeclavi ještě o něco později. V současnosti je SŽDC ve fázi přípravy různých studií, které jsou před samotným zahájením stavby potřeba.

V přípravě je trať do Drážďan 

SŽDC chce do konce dubna zadat vytvoření studie proveditelnosti, která prověří ekonomickou stránku a vybere nejvhodnější variantu rychlovlaku z Brna. Její příprava potrvá dva roky. V případě další plánované trati pro rychlovlaky ve směru na Drážďany už se na studii pracuje, hotová by měla být v lednu roku 2019.

„Nejdále v přípravě je trať do Drážďan, u které se nyní připravuje studie proveditelnosti. V případě trasy do Brna předpokládáme zahájení studie do konce letošního dubna, jejím předmětem bude výběr jedné ze dvou variant. Součástí je i napojení do Rakouska a na Slovensko," uvedl ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech s tím, že severní varianta by vedla přes Havlíčkův Brod a jižní přes Benešov a Jihlavu.

Rámcový termím stavby by měl být kolem roku 2035

Rychlovlak na Moravu by podle plánů železničářů měl z Prahy vyjíždět tunelem a novou čtyřkolejkou ze Zahradního Města, která se napojí na stávající trať. Studie proveditelnosti trati do Brna by podle Čecha mohla být hotová v první polovině roku 2019. Příští rok chce SŽDC zadat obdobnou studii i pro celkové řešení železničního uzlu Praha včetně příměstské dopravy a zaústění nových dálkových tratí.

Čech potvrdil rámcový termín stavby kolem roku 2035. „Když jsme jenom čistě sečetli legislativní lhůty, tak nám vyšel rok 2032 jako možnost začátku stavby," uvedl s tím, že po plánované novelizaci legislativy bude možné harmonogram přepracovat, ale lhůty v současnosti zkrátit nelze.

Magistrátní dopravní výbor včera v souvislosti s poskytnutými informacemi vyzval vedení města, aby ustanovilo speciální komisi složenou ze zástupců Prahy a SŽDC, která se bude přípravou výstavby tratí a železniční dopravou v metropoli zabývat.