Úroveň vzdělávání na základních školách a gymnáziích hodnotilo pozitivně shodně 69 procent lidí. U gymnázií byl větší podíl respondentů, kteří jejich kvalitu označili za velmi dobrou.

Úroveň vysokých škol hodnotilo pozitivně 65 procent respondentů. Kritičtější byli dotazovaní k vyšším odborným školám, v jejichž případě zastávalo pozitivní postoj 59 procent lidí. O dva procentní body méně získaly střední odborné školy s maturitou.

Nejhůř ze zkoumaných typů škol dopadla střední odborná učiliště. Podíl příznivých hodnocení v jejich případě dosahoval 46 procent. I tak ale převyšoval kritické odpovědi, kterých bylo 38 procent.

Mezi jednotlivými typy škol se výrazně lišil počet odpovědí "nevím". Zatímco u základních škol dosahoval devíti procent, v případě vyšších odborných škol to byla každá čtvrtá odpověď.

V porovnání s loňským průzkumem CVVM letos postihl pokles hodnocení hlavně odborná učiliště a střední odborné školy s maturitou. V prvním případě činil pokles šest procentních bodů, ve druhém pět. "Až další výzkum může prokázat, zda jde o nějaký trend, ve kterém veřejnost reflektuje problémovou situaci středního odborného školství," uvedli autoři průzkumu.

Sociology zajímal i názor občanů na to, zda v Česku může každý člověk dosáhnout vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem. Podle 71 procent dotázaných tomu tak je. Opačný názor zastávalo 26 procent lidí. "Ve srovnání s předešlým šetřením ze září 2015 se v rozložení odpovědí statisticky významně posílila odpověď 'rozhodně ano' (o šest procentních bodů) a dosáhla tak nejvyššího zastoupení od roku 2005, odkdy se otázka pokládá," uvedlo CVVM.

Průzkumu se od 5. do 19. září zúčastnilo 999 obyvatel České republiky starších 15 let.