Nynější znění občanského zákoníku a zákona o specifických zdravotních službách podle Šabatové předpokládá změnu pohlaví jako skutečný stav dovršený lékařským zákrokem, který vede ke sterilitě. "Důsledkem této právní úpravy jsou zejména praktické problémy v životě trans lidí, kteří chirurgický zákrok z vážných či osobních důvodů podstoupit nemohou či nechtějí, a úplné úřední změny pohlaví tudíž nemohou dosáhnout," napsala ombudsmanka.

Na právní postavení trans lidí je podle ní nutné nahlížet jako na osobní postavení s náležitým uznáním a do jejich tělesné integrity je třeba zasahovat co možná nejméně. Podle nynějších vyjádření Evropského soudu pro lidská práva je podmínění úřední změny pohlaví sterilizací v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, dodala veřejná ochránkyně práv.

Ilustrační fotografie.
Stát dá v příštím roce na vědu a výzkum 36 miliard korun

Šabatová dále požaduje uzákonění zásahu do důstojnosti lidí při poskytování sociálních služeb jako přestupku. Poukazuje na to, že klienti těchto služeb jsou ve zranitelném postavení a je nutné je dostatečně chránit. Jako případy možného přestupkového jednání poskytovatelů sociálních služeb ombudsmanka zmínila neřešení podvýživy klientů a zanedbání péče o proleženiny. "Je povinností státu taková jednání odpovídajícím způsobem postihovat, a tím od takového jednání odrazovat," napsala.

Ochránkyně práv také žádá uzákonit postup pro řízení zdravotních pojišťoven o úhradách některých zdravotních služeb z pojištění. Jde například o lázeňskou péči a o výjimečné proplacení jinak nehrazené zdravotní služby. Zákon postup neupravuje, podle soudů by se měl řídit správním řádem. Šabatová soudí, že plné použití správního řádu je s ohledem na vysoký počet žádostí a potřebu posudku revizního lékaře v rozporu se zájmem klientů pojišťoven na co nejrychlejším vydání rozhodnutí.

Gladiátoři běželi ledovou vodou s větrem o závod
FOTOGALERIE: Gladiátoři běželi ledovou vodou s větrem o závod

V dalších legislativních doporučeních chce Šabatová vztáhnout možnost uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí také na byty v rodinných domech a zrušit povinnost občanů předkládat v úředním styku matriční doklady vydané zvláštní matrikou. Do zvláštní matriky, kterou vede radnice Brno-střed, se zapisuje například narození, uzavření manželství a úmrtí českých občanů v cizině.