Není zvěř jako zvěř, takový je název osvětové informační kampaně, která právě odstartovala a potrvá dva měsíce. Jejím cílem je upozornit návštěvníky Krkonošského národního parku, že lidmi „zavlečené“ odpadky z přírody nezmizí, naopak se tam množí. „Těmi nejčastějšími, které tu po turistech zůstávají, jsou PET lahve, obaly od sušenek, igelitové sáčky a vlhčené ubrousky,“ upozorňuje ředitel KRNAP Robin Böhnisch.

„Objevujeme ale i překvapivější nálezy. Při letošním jarním úklidu jsme nalezli třeba pneumatiky, boty či lahve alkoholu. Občas nad tím zůstává rozum stát,“ kroutí hlavou Böhnisch. Podle něj je jedním z nejodpornějších invazivních druhů zavlečených do krkonošské přírody vlhčenec ubrouskový, který se rozkládá stovky let.

Invazivní odpadkouši

Pracovníci parku budou u výchozích míst turistických tras a v infocentrech rozdávat kompostovatelné sáčky, do kterých mohou návštěvníci odpadky sbírat. Své „úlovky“ pak mohou sdílet na facebookových a instagramových profilech Není zvěř jako zvěř. Na děti čekají bajky o odpadkouších nebo náramky, kde jsou vyobrazeny ty nejodpornější druhy.

Na svých cestách tu také budete moci potkati Alici a Lukáše, dvojici mladých zoologů, jejichž cílem bude vytvořit taxonomii všech invazivních odpadkoušů, kteří se v Krkonoších vyskytují. Na sociálních sítích se budou dělit o důležité poznatky z jejich života, třeba o tom, že někteří z nich dokáží v přírodě přežívat opravdu dlouho. Spolu s veřejností pak budou výzkumníci vymýšlet české a latinské názvy těchto škůdců horské krajiny.