Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) řeší, jak naloží s objekty na 64 silničních hraničních přechodech po vstupu České republiky do schengenského prostoru. Podle předběžného plánu se je úřad chystá přednostně nabídnout ministerstvu vnitra a celní správě, popřípadě krajům a obcím. V případě jejich nezájmu má s nabídkou oslovit soukromé právnické a fyzické osoby. ČTK o tom dnes informovala mluvčí úřadu Jana Lysá.

Hraniční přechody z 91 procent užívá státní správa, především policie, celní správa a kontrolní orgány sousedních států. Vstupem do "Schengenu" se zruší kontroly na vnitřních hranicích mezi starými a novými členskými státy EU a mezi novými členskými státy navzájem. Na pozemních hranicích by se tak mělo stát 31. prosince 2007 a nejpozději do konce března na mezinárodních letištích.

Policie podle ÚZSVM plánuje případné vyklizení hraničních objektů asi půl roku po vstupu země do schengenského prostoru. Úřad se podle Lysé nyní zaměří především na technické úpravy přechodů, aby vyhovovaly schengenským standardům.

Kompletní strategii dalšího nakládání s majetkem na hraničních přechodech předloží ÚZSVM ke schválení ministerstvu financí a vládě až po samotném vstupu ČR do Schengenu.

Úřad pro zastupování státu za první pololetí letošního roku přispěl do státního rozpočtu částkou přesahující 545 milionů korun. Loni úřad obohatil rozpočet 992 miliony korun, v roce 2005 to bylo 927 milionů.

Účetní hodnota majetku, se kterým úřad hospodaří, činí více než 22 miliard korun. Jde o téměř půl milionu položek movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví státu. Tržní hodnota toho majetku by se podle mluvčí úřadu Izabely Noveské ale mohla vyšplhat až k 60 miliardám.

Právní zastupování státu patří společně s ochranou státního majetku k dvěma nejdůležitějším činnostem úřadu, od jehož vzniku v červenci uplynulo pět let. Dále poskytuje právní služby ostatním organizačním složkám státu a zjednodušeně lze říci, že funguje jako "státní advokatura", uvedla Noveská.

ÚZSVM rovněž spravuje majetek lidí, kteří zemřeli bez dědiců, a majetek přímo odkázaný státu. Buď ho převádí jiným státním organizacím nebo prodává a zisky odvádí do státní pokladny. Úřad také přebírá majetek propadlý státu v souvislosti s trestnou činností. V červenci navrhl, aby nemovitosti, u kterých nelze přesně najít a určit vlastníka, získal stát.

Úřad pro zastupování státu je samostatnou účetní jednotkou začleněnou do ministerstva financí, které dohlíží na jeho činnost, sleduje odbornou úroveň a jednotný výkon právních služeb.