Chtěli říct „ne“ drogám a přitom řekli „ano“ scientologům, náboženskému hnutí, které mnozí odborníci považují za nebezpečné.

Vadilo by vám, kdyby o problematice drog přednášeli vašemu dítěti ve školách scientologové? Diskutujte a hlasujte.

Problematika závislosti na návykových látkách otevírá občanskému sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu už léta dveře škol a radnic po celé republice. Za přednáškami o škodlivosti drog přitom v tomto případě stojí scientologické hnutí. To na svých akcích otevřeně šíří také názory a myšlenky zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda.

Nábor mezi osmáky

Spoluorganizátory přednášek jsou přitom často radnice a školy. Tak to bylo naposledy například v Hradci Králové. Tam minulý týden přednášeli členové sdružení o nebezpečí drog žákům osmých ročníků Základní školy Kukleny. Deníku to potvrdil ředitel školy Pavel Hebelka.

Že za sdružením stojí scientologická církev spojovaná s vymýváním mozků, její ředitel údajně netušil. „O tom, že jde o scientology, jsem nevěděl. Jaké ten přednášející má vyznání, mě nezajímá,“ uvedl pro Deník ředitel Základní a Mateřské školy Kukleny Pavel Hebelka.

V roce 2004 přitom ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo stanovisko, v němž označuje aktivity scientologů za rizikové pro mládež i dospělé. V sousedním Německu scientology dokonce sleduje Úřad pro ochranu ústavy. Proč?

Činnost scientologů, kteří se snaží proniknout do ekonomických a politických kruhů, podle německých odborníků podkopává základy demokratického systému. Scientologům je také často vytýkáno manipulativní jednání, kterým si své příznivce stále více zavazují. Zájemcům nabízejí řadu sebepoznávacích testů, které stojí stále více a více peněz.

Na činnost scientologů v ČR dohlížejí i bezpečnostní složky. „Hnutí se sledovalo. Domnívám se ale, že scientologové udělali v poslední době posun od řekněme podezřelé skupiny, která dosti utajovala své učení, spíš k podobě obvyklého náboženství,“ říká kriminalista sledující sekty a extremismus Ivo Špičan.

Ředitel Hebelka má ale jasno: „Řeči nějakého úředníka, že jsou jejich aktivity nebezpečné, mám za bezpředmětné. Přednáška byla v pořádku,“ řekl Deníku. Jeho názor vyvrací psycholog Jan Lašek z Univerzity Hradec Králové. „Oni nejsou nijak naivní, jejich systém je promyšlený.

Mapují terén

Do škol samozřejmě nejdou s tím, že jsou scientologové. Pomocí přednášek zaměřených na drogovou problematiku si mapují terén a získávají nové kontakty. Obecně lze říct, že jim podobné akce slouží k náboru nových lidí,“ sdělil Lašek. „Kolegium primátora bylo informováno o pozadí akce,“ uvedl mluvčí Magistrátu města Hradec Králové Václav Svoboda.

Ministerstvo školství doporučilo školám spolupracovat v oblasti drogové problematiky s občanskými sdruženími, která mají jeho certifikát. „Scientologové ho nemají, proto nemůžeme jejich přednášky školám doporučit,“ uvedl Ondřej Gabriel z tiskového odboru MŠMT.

Podle mluvčího projektu Řekni ne drogám Vlastimila Špalka je stanovisko ministerstva liché. „Nejsme placeni z peněz ministerstva, nějaký úředník nám nemůže do našich akcí mluvit,“ řekl mluvčí projektu Vlastimil Špalek.

Odborníci na drogovou problematiku ale poukazují, že poznatky o drogách, tak jak je scientologové prezentují, často neodpovídají realitě. „Argumenty v jejich materiálech jsou zkreslené a zavádějící, rozchází se se standardy na primární protidrogovou prevenci,“ říká například expert na návykové látky ze Strany zelených Jakub Ježek.

Podle něj je jejich kampaň například založena jednostranně na strachu z drog, aniž by se rozlišovala rizika u jednotlivých látek. „Jestliže jsou scientologové přesvědčeni o správnosti svého projektu, ať si jej nechají certifikovat,“ dodává.

Aktivity scientologů na školách odmítá i koordinátorka protidrogové prevence Středočeského kraje Pavla Doleželová. „Rozhodně bych to nedoporučovala, jejich aktivity se jen těžce vyhodnocují,“ říká s tím, že odpovědnost leží na ředitelích škol.

Obchodníci s posvátnem

„Ředitelé škol často pustí do školy i vyložené sektáře a ještě mají pocit, jak zajišťují dětem pestrou nabídku,“ říká religionista Pavel Hošek, který přednáší na Evangelické teologické fakultě v Praze.

Podle něj je to dáno tím, že v oblasti náboženství panuje v ČR značná negramotnost. Mezi odborníky přitom zrovna scientologové mají špatnou pověst. Důvod? Manipulativní praktiky a neserióznost. Příkladem může být Oxfordský test osobnosti, který scientologové často zájemcům nabízejí.
„Jestliže se v tomto případě mává slovem Oxford, které má souvislost s tradicí evropské vzdělanosti, tak je to hrubá manipulace,“ říká religionista.


EVA ROTHOVÁ, ŠTĚPÁN PLAČEK

Infografika


Sekta chce na sebe kampaněmi strhnout pozornost
Dlouhodobým záměrem scientologů je získat výhody pro svou církev, řekl Deníku Kamil Kalina z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Jak se díváte na působení scientologů na poli protidrogové prevence na českých základních školách?
Už dříve se upozorňovalo, že je to velmi sporná záležitost a že scientologie je sekta se všemi riziky, která se s tím pojí.

Jak intenzivně se scientologové v oblasti drog angažují?
Scientologové pravidelně ožívají na jaře. Ožili i letos a to poměrně razantně. První taková vlna byla v březnu, kdy pořádali osvětové akce ve městech. K tomu jim stačí pouhé oznámení, stejně jako v případě pořádání demonstrace. V tom jsou opravdu hodně šikovní.

Jednají podle vašich informací v rámci svých aktivit už misijně ve prospěch své církve?
To je samozřejmě záměr, protože oni zároveň s informacemi nabízejí pomoc a ta je spojená například s vyplněním určitého dotazníku, ze kterého nikdo nemůže vyjít dobře. Oni poté nabídnou pomoc další ve smyslu nějakých psychoterapeutických intervencí a tímto způsobem se člověk s nimi „zaplete“. Jejich snahou je vzbudit pozornost, přitáhnout lidi k hlubšímu zájmu o tenhle problém ve stylu „jak jste na tom, pane, nechcete si vyplnit dotazník?“

Mohou ale těchto cílů dosáhnout ve škole mezi dětmi?

Dětská školní populace je klasická doména scientologů vedle mladých, velmi zaměstnaných dospělých a vysokoškolských studentů. Náklady platí rodiče ve smyslu „co bychom neudělali pro své děti, abychom věděli, že ničím duševně netrpí“.

Kdo by podle vás měl mít oprávnění k provádění protidrogové prevence na školách?

V České republice jsou vypracované standardy, kterým se říká certifikace. To má také jeden praktický dopad, že bez toho certifikátu není možné žádat o státní dotace. To ale samozřejmě scientologové nepotřebují. Nicméně certifikace je ukazatelem hodnověrnosti. Myslím si, že ředitelé škol nebo starostové by se měli ptát, jestli dotyčná iniciativa certifikaci má, nebo nemá.

ŠTĚPÁN PLAČEK