Problém se podle mluvčího ČSÚ Jana Cieslara týká tzv. knížek. Reálně je podle něj vlastní jednotky procent lidí nad 85 let, kteří si za posledních 20 let nevyměnili staré doklady. V řádu dnů by ale i tito občané měli mít možnost sečíst se sami elektronicky, řekl dnes ČTK. Podle ministerstva vnitra má starší občanské průkazy asi 16 tisíc lidí, uvedl dnes na dotaz ČTK Jiří Korbel z tiskového odboru resortu.

Před začátkem sčítání ČSÚ uváděl, že je možno se do elektronického formuláře ke sčítání přihlásit mimo jiné číslem občanského průkazu. V páteční zprávě na portálu úřadu vlády ale píše, že v registrech využívaných ČSÚ pro ověření on-line přístupu do sčítání chybí čísla starších občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Statistici proto navrhují změnou vyhlášky k zákonu o sčítání doplnit způsoby přihlášení do on-line formuláře o kombinaci data narození a čísla občanského průkazu.

"S ohledem na skutečnost, že sčítání lidu, domů a bytů probíhá on-line formou pouze do dne 11. května 2021, existuje zde naléhavý obecný zájem na tom, aby právní úprava nabyla účinnosti ve lhůtě co možná nejkratší, aby mohly být provedeny potřebné technické změny systému, a tedy držitelé dokladů bez strojově čitelných údajů měli faktickou možnost využít ke sčítání on-line formu," píše ČSÚ v odůvodnění změny vyhlášky. Proč ale tento nedostatek nezjistil a neřešil ještě před začátkem sčítání, úřad neuvádí.

ČSÚ rozšíří oprávnění 

Lidé, kteří dosud vlastní občanský průkaz ve formě knížky, nemají podle Cieslara tento doklad evidovaný v registru obyvatel vedený ministerstvem vnitra, vůči kterému ČSÚ ověřuje přístup k on-line formuláři.

"Dosavadní interpretace ministerstva vnitra nám bohužel neumožňovala data za předmětné občanské průkazy převzít a umožnit tak sečíst se on-line i dotčeným osobám. Aktuálně bylo dosaženo shody a na základě ní budeme schopni v řádu dnů i těmto lidem on-line sčítání umožnit," uvedl. I lidé se starým průkazem se mohou podle něj elektronicky sečíst už nyní. Může to s jejich souhlasem udělat blízký člověk, který s nimi bydlí ve společné domácnosti.

ČSÚ podle Korbela rozšíří oprávnění k přístupu do on-line sčítání tak, aby bylo možné použít i číslo občanského průkazu, který není elektronicky čitelný. "Jakmile to ČSÚ provede a vytvoří tím titul pro zpracování čísel starých občanských průkazů, poskytne mu ministerstvo vnitra veškerou technickou podporu pro identifikaci osob tímto způsobem," řekl.

Nejde však o první problém se systémem pro on-line sčítání. Hned po svém spuštění 27. března systém zcela zkolaboval. On-line formulář nešlo vyplnit již od brzkého rána po spuštění systému a ČSÚ musel nakonec systém na několik hodin odstavit. I po obnovení měl ale systém dál potíže. Firma OKsystem, která je dodavatelem některých komponent celého systému, následně v prohlášení uvedla, že celý systém byl opakovaně v předstihu důkladně otestován, a to včetně řady zátěžových testů.