Téměř pět procent obyvatelstva (4,7 procenta) jsou cizinci. Nejvyšší zastoupení měly osoby s ukrajinským (1,4 procenta), slovenským (0,9 procenta) a vietnamským občanstvím (0,5 procenta). Početné byly i menšiny z Ruska a Polska. Cizinců tedy oproti roku 2011 přibylo. Nárůst ale nebyl tak rychlý jako při předešlém sčítání.

Lidé se při vyplňování dotazníku hlásili také ke své národnosti. K té české se přihlásilo více než šest milionů lidí. K moravské pak přibližně 359 tisíc, výlučně k ní se zapsalo pět procent Moraváků. Kombinaci národností zaškrtlo přes 400 tisíc lidí.

Záznam z tiskové konference ČSÚ naleznete ZDE

Průměrnému obyvateli republiky bylo 42,7 roku, znamená to, že za desetiletí zestárl o 1,7 roku. Poklesl tak i počet lidí v produktivním věku, tedy mezi 15 a 65 rokem. Mezi seniory nad 65 let se podle nejnovějších dat řadí 2,1 milionu lidí, tedy každý pátý Čech.

V populaci také stále mírně převládají ženy, dožívají se totiž vyššího věku a podle nejnovějšího sčítání je jich 50,7 procenta.

Sčítání se konalo od 27. března do 11. května. Údaje jsou k prvnímu dni sčítací akce. Šlo o historicky první sčítání, které probíhalo dominantně online. To další už podle odborníků může být zcela elektronické.

Velkým zemědělcům se nelíbí navýšení takzvané platby na první hektary, které zvažuje vláda a které by oproti dnešku zvýhodnilo malé farmáře.
Zemědělci se bouří proti nové vládě. Chce dotovat hlavně malé sedláky

Sčítání se pořádá každých deset let, a to nejen v Česku. Umožňuje zmapovat situaci v jednotlivých zemích a porovnávat ji. Zatímco řada států údaje získává ze svých registrů a dotazuje se jen vzorku několika tisícovek lidí, v České republice se museli zapojit všichni obyvatelé. Česko totiž nemá rejstříky, z nichž by se daly potřebné informace získat. Statistici se snažili vzít z úředních databází co nejvíc dat, lidé tak vyplňovali minulý rok zhruba o polovinu věcí méně než v roce 2011. Zadávali údaje o svém bytě, jeho vybavení, o sobě či o svých blízkých.

Statistici také zhodnotí průběh cenzu. Začátek provázely potíže s informačním systémem. Po spuštění se musel hned první den zhruba na deset hodin odstavit. Pak už on-line verze fungovala bez problémů. Na vyplňování elektronických formulářů se původně vyčlenily první dva týdny sčítací akce. Ve zbývajícím měsíci měli papírové formuláře dostávat, vyplňovat a odesílat lidé, kteří se nesečetli on-line. Kvůli epidemii bylo ale nakonec možné webovou či mobilní aplikaci využít po celou dobu sčítání.