„Novinky z fronty: Uvádí se, že ranní raketový útok na Charkov zabil sedm důstojníků českých ozbrojených sil. Raketový úder zasáhl budovu, ve které se konalo setkání Čechů se zástupci SBU. Specialisté z České republiky měli školit technické zaměstnance SBU v oblasti radioelektronické rozvědky a kryptografie…“

„V Charkově bylo údajně na setkání ve velitelství SBU zabito sedm důstojníků české armády, kteří školili technický personál SBU. Neověřeno!“

Herec Ondřej Vetchý se stal kvůli své setrvalé podpoře Ukrajiny terčem další dezinformace:

Herec Ondřej Vetchý se stal opět terčem dezinformátorů
Ondřej Vetchý je terčem dalšího útoku. Lživé video mu přičítá obdiv k Banderovi

„Sedm důstojníků AČR bylo ráno zabito v Charkově. Vše se ještě upřesňuje. Ale poví nám vůbec naši mocipáni pravdu?“

Zhruba tak a podobně znějí fámy, které vycházejí původně z ruské propagandy šířené na sociální síti Telegram a jež se na českých sociálních sítích nově objevují zhruba od 26. dubna 2024. Všechny tyto zvěsti ale provázejí znaky svědčící o tom, že se tvrzení v nich obsažená nezakládají na pravdě.

Sedm důstojníků? Už měli zemřít několikrát

Především je nutné uvést, že ruští propagandisté nezveřejnili tyto fámy ani zdaleka poprvé: prakticky totožný hoax (včetně stejného počtu údajných českých důstojníků, kterých mělo být opět sedm) šířili ve svých kanálech na Telegramu už na přelomu loňského a letošního roku; jen ona vražedná raketa měla tehdy přiletět do Oděsy. Současná fáma se tak od té dřívější liší prakticky jenom názvem města.

Podle vojenského odborníka osloveného Deníkem (jeho identita je redakci známa) navíc celá událost tak, jak je podávána, neodpovídá praxi používané pro pohyb v prostředí bojů, jak ji čeští vojáci cvičí.

„Neumím si představit okolnosti, za kterých by mohlo k popisované události dojít. I kdybych chtěl spekulovat o tom, že nějací čeští důstojníci vyjeli na Ukrajinu jako dobrovolníci, v oblasti možného ohrožení raketovým útokem nepřítele by jich prostě nebylo tolik pohromadě. Je to první věc, na kterou si dáváte pozor. Právě proto, aby případný útok nezasáhl všechny najednou,“ uvedl pro Deník zmíněný odborník.

Nesedí to ani z pohledu zákona

Fámy o tom, že čeští vojáci budou nasazeni na Ukrajině, se objevují už delší dobu, podle vyjádření mluvčího Armády České republiky Davida Poláka se ale nezakládají na pravdě.

fakefakeZdroj: Deník

„Stávající mandát pro působení Ozbrojených sil ČR v zahraničních operacích, který byl schválen oběma komorami parlamentu, pouze umožňuje na Ukrajinu vyslat maximálně 35 vojáků, ale výhradně za účelem ochrany diplomatických zájmů ČR nebo jejich zapojení do vyšetřování možných zločinů spáchaných v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině. Jiná operace vyjma této schválené není a žádná se ani neplánuje,“ uvedl Polák v prohlášení zveřejněném 19. března 2024.

Češi šíří další lež o Ukrajině:

Od začátku války na Ukrajině vzniklo mnoho dezinformací. Jednou z posledních, které se šíří i českým internetem, je, že má Ukrajina posílat do bojů rekruty s Downovým syndromem. Jde o lež.
Posílá Ukrajina do války rekruty s Downovým syndromem? Češi šíří další lež

Podle Ústavy ČR navíc podléhá vyslání ozbrojených sil mimo území České republiky souhlasu obou komor Parlamentu ČR. Vláda má pak pravomoc vojáky do zahraničí vyslat maximálně na 60 dní, a to například v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích. O takovém rozhodnutí ale musí vždy kabinet informovat neprodleně obě komory parlamentu, každá ho ale může nadpoloviční většinou členů sama zrušit. Bez souhlasu parlamentu proto nemůže být žádný voják v zahraničí nasazen.

"Tvrzení, že vláda plánuje v dubnu vyslat vojáky na Ukrajinu je tedy zcela nesmyslné, neboť vláda by tak dle současného právního rámce ani svévolně učinit nemohla,“ uzavřel mluvčí Polák.