Příhoda podle Zemana chtěl uvést své původní rozhodnutí do souladu se zákonem. „Takové jednání obviněného zřetelně směřovalo k udržení profesního kreditu, to však v příkrém rozporu s dotčenými elementárními pravidly pro dané civilní řízení," stojí v dovolání.

Případ má dlouhý a spletitý vývoj, rozsudek ve sporu dvou správců konkurzních podstat kvůli konkrétní nemovitosti vynesl Příhoda v roce 2008. Písemné znění se podle svědků lišilo od ústního vyhlášení. Kárný senát mu za to snížil na rok plat o 30 procent. Příhoda dosáhl obnovy kárného řízení, ovšem poté se začala případem zabývat policie a následně trestní soud. Okresní soud v Mělníku loni v listopadu uznal Příhodu vinným a uložil mu tři roky vězení s podmínkou na pět let.

Kárný senát

Krajský soud v Praze ale rozsudek zrušil a postoupil případ znovu kárnému senátu, protože údajně nejde o trestný čin. Neprokázalo se, že Příhoda jednal v úmyslu způsobit škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Šéf žalobců nicméně tvrdí, že Příhoda způsobil „jiný zvlášť závažný následek", což je podle starého trestního zákona závažná okolnost umožňující uložit i nepodmíněný tres­t.

Konkrétně podle Zemana hrozilo vyvolání „vážné nedůvěry a nespokojenosti s činností orgánu státu u větší skupiny občanů". „Takový následek přitom jednání obviněného způsobilo, a to i s ohledem na značnou medializaci případu, neúměrnou délku řízení, které dosud nebylo pravomocně skončeno, jakož i výši finanční částky, o které dosud nebylo pravomocně rozhodnuto," napsal šéf žalobců.

Nejvyšší soud zatím dovolání podle mluvčího Petra Tomíčka neobdržel. Jeho doručení je úkolem mělnického soudu. Příhoda je na webu ministerstva spravedlnosti veden jako soudce Krajského soudu Ústí nad Labem. V minulosti opakovaně uváděl, že proti němu svědkové pletichařili a že klíčová výpověď je lživá. Manipulaci s protokoly popíral.