Co exekutory od místní příslušnosti odrazuje?
Zavádět po čtrnácti letech do systému, který tu nějakým způsobem funguje, radikální změny, není úplně jednoduché a bojí se toho, co to přinese. Nabízíme kompromisní řešení, tedy zavést místní příslušnost jen na jisté části pohledávek a ve zbytku prozatím nechat volnou konkurenci. U komerčních pohledávek nechť si věřitelé vybírají exekutora, kterého chtějí, a u pohledávek státu ať se vyzkouší systém místní příslušnosti. Ministr spravedlnosti (Robert Pelikán) říká, že poklesne vymahatelnost práva, tak se ukáže, jestli poklesne, nebo ne. Navíc budou mít všichni čas se na takto zásadní změnu připravit.

O kolik by se podle vás snížila vymahatelnost práva?
To je argument, který používá pan ministr a vyplývá z jeho analýzy. My si nemyslíme, že by došlo k nějakému razantnímu poklesu vymahatelnosti práva.

Vy si to nemyslíte?
Může se stát, že věřitelé po jistou dobu nebudou vědět, jak se v tomto systému pohybovat, jak k němu přistoupit a jak pohledávky předávat k exekučnímu řízení. Domnívám se tedy, že než se v tom věřitelé zorientují, k poklesu vymahatelnosti práva může dojít. Nebudou předávat pohledávky k vymáhání.

Exekutoři si v poslední době stěžují, že musejí spravovat velké množství prakticky nevymahatelných pohledávek…
Podle naší statistky je 60 procent exekucí, u kterých není možné pohledávku vymoci. Je to hlavně kvůli dlužníkům, vůči nimž je vedeno více exekucí.

O jak velký balík peněz se jedná?
Celkem vymáháme 302 miliardy korun, takže 60 procent bude velké číslo.

V Česku přibývá mnohačetných dlužníků. Kde to začíná?
Začíná to například na nájemném, k tomu se přidá dluh na energiích, nesplácené půjčky, pak se nabalují různé poplatky, například telekomunikačním společnostem, za odvoz odpadu a podobně. Většina těchto mnohočetných pohledávek se týká fyzických osob. Vlastně 96 procent exekucí se týká fyzických osob, právnických osob jen čtyři procenta. Jakmile se lidé dostanou do spirály, kdy vytloukají půjčku půjčkou, už se z ní nedostanou ven.

Pavla Fučíková

Blíží se Vánoce, takže lze předpokládat, že zájem o půjčky vzroste…
To se v poslední době stává hodně moderní. Teď před Vánocemi jsme si udělali takový menší průzkum. Zajímalo nás, jestli si lidé, kteří jsou nebo byli v exekuci, berou další půjčky na vánoční dárky. Zjišťujeme, že berou, což je naprosto šílené. Když si uvědomíme, kolik času a snahy vkládáme do finanční gramotnosti těchto lidí, nabízí se otázka, jestli něco není špatně.

To znamená, že za nějaký čas očekáváte další balík exekucí?
Neprojeví se to hned po Vánocích, ale určitě přibudou dlužníci, kteří do dluhové pasti spadnou. Pokud už někdo exekuci má a k ní přibude další a další, až je jich dvacet, třicet nebo čtyřicet, nemá podle našeho názoru v systému vymáhání pohledávek prostřednictvím exekuce už co dělat. Nemůžeme věřitelům pomoci vymáhat pohledávky, které už jsou svou výší či počtem za hranou. Tam naše možnosti končí a nejsme schopni výsledek exekuční služby garantovat. Systém je bohužel těmito pohledávkami už dnes přetížen.

Šedesát procent nevymahatelných pohledávek je opravdu hodně. Jak by se to podle vás mělo řešit?
Momentálně nemáme žádnou radu. Hledáme s politiky, legislativci i se zástupci ministerstva spravedlnosti prostředky, jak konkrétně i těmto lidem pomoci. Legislativa je dlouhodobý proces a pomůže lidem v budoucnosti, ale jak dneska ulehčit těm dlužníkům, kteří se v dluhové spirále ocitli, nevím. Je těžké nějaké východisko najít. Ale snažíme se o to.

Nepomohl by v takových případech třeba osobní bankrot?
Tak, jak je insolvence nastavena dnes, těmto lidem nepomůže, protože na oddlužení dosáhne jen „bohatý" dlužník. Musí mít nějaké prostředky na to, aby měl co věřitelům nabídnout. Tito lidé většinou nemají na to, aby po dobu pěti let spláceli třicet procent dluhů. Je tedy třeba přijít s jiným řešením, ale zároveň by mělo být dodrženo zásadní pravidlo, že dluhy se mají platit. Dlužník musí nést za své dluhy odpovědnost! Pokud za tyto nezodpovědné lidi budeme jejich dluhy bez dalšího řešit, ostatní naučíme, že se vlastně nic tak hrozného neděje. To je také cesta do pekel.

Řešení tedy není?
Přiznám se, že ho zatím nevidíme.

Tito lidé se ale dostávají do situace, kdy jim to může být úplně jedno.
Nejhorší na tom je, že často rezignují, nemají snahu svou situaci změnit. Pak je nasnadě otázka, zda si pomoc vůbec zasluhují. „Princip účinné kajícnosti", tedy že se dlužník na řešení a splácení svého dluhu účelně podílí, musí být zachován.

Pavla Fučíková

Kolik je těch, kteří mají na svých bedrech více exekucí?
Podle naší evidence se dnes 50 procent nových exekucí nařizuje proti lidem, kteří mají vůči sobě více než deset exekucí, což je neuvěřitelně vysoké číslo.

To by na druhou stranu mohlo znamenat, že se situace zlepšuje, protože ubývá lidí, kteří do exekuce spadnou.
Ano, máte pravdu. Těch, kteří mají jen jednu exekuci, ubývá. To jsou ti zodpovědní, chtějí svou situaci řešit a dokáží ji změnit. Horší je to s lidmi, kteří si nevědí rady, nebo platit nemohou či dokonce nechtějí. A právě takových bohužel přibývá. Je tedy potřeba se zamyslet nad tím, jak docílit toho, aby i těchto osob ubývalo.

Je to váš zájem? Dalo by se říct čím víc dluhů, tím lépe pro vás, pro exekutory.
Je to náš zájem. To je právě hluboce zažitý mýtus, že čím více je dluhů, tím z nich máme více. Je to ale jinak. Soudní exekutor dostane odměnu jenom v případě, že dojde k vymožení pohledávky. U těch šedesáti procent případů nedostáváme vůbec nic. Jsme povinni je administrovat, děláme to ovšem na vlastní náklady. To exekutorům způsobuje ekonomické problémy. Exekutor nemůže říci, že u pohledávky, u které už dopředu ví, že nebude úspěšný, nebude nic konat, to si zkrátka nemůže dovolit. Na druhé straně u tohoto typu pohledávek za svou práci nedostane zaplaceno. Je to bohužel také tím, že věřitelé mají tuto službu zadarmo. Obecně přeci není možné, aby někdo čerpal službu a nezaplatil za ni. Servis exekutorů by neměl být výjimkou. Pokud by věřitelé byli motivováni na tom, které pohledávky předají exekutorovi k vymáhání a které nikoli, mohla by to být cesta, aby se do exekučního řízení některé případy vůbec nedostaly.

Předpokládám, že to není nová věc.
Už jsme o tom hovořili na ministerstvu spravedlnosti při hledání odpovědí, jak na mnohočetné exekuce. Jestli to budou povinné zálohy, protože dnes jsou dobrovolné, nebo jestli to bude nějaký poplatek, bude otázkou další diskuze. Domníváme se, že zpoplatnění je řešení a máme na něm zájem. Možná to bude znít zvláštně, ale soudní exekutoři chtějí dělat smysluplnou práci a dostat za ni smysluplně zaplaceno. Nejde nám o to, abychom prováděli a administrovali exekuce, které nemají žádný význam.

Jak by to fungovalo?
Exekuční služba je v současné době jediná právní služba, která se pro věřitele provádí zadarmo.V tom vidíme jednu z příčin toho, proč má exekuční systém vymáhání pohledávek za čtrnáct let svého fungování defekty, které se projevují v mnohačetných exekucích nebo exekucemi, které běží déle, než by měly. Pokud tedy přijdete za exekutorem, aby vám poskytl službu, a ta služba spočívá mimo jiné v tom, že vám exekutor do všech podrobností zjistí majetkové poměry dlužníka, předává vám informaci, jak si na tom dlužník stojí, a to i negativní informaci, máte jako věřitel možnost zvolit další cestu, třeba jít do insolvence nebo zvolit daňový odpis. Nejsou to věci, které se dělají jednoduše a samy. Musíme mít vyškolený personál, sofistikované informační systémy, platit poštovné a tak dále. Ze zákona tuto práci nesmíme odmítnout. Věřiteli mohu říct, že exekuce nemá smysl, ale je to věřitel, kdo musí podat návrh na její zastavení.

Stává se to?
Musím říct, že opravdu rozumní věřitelé, kteří mají zájem, aby systém fungoval, dávají na doporučení exekutorů, protože podle výsledků jejich práce vidí, že nemá smysl pokračovat. Bohužel ale čísla ukazují, že těch rozumných je méně. Více než třetina exekucí se táhne déle než pět let. Věřitelé často očekávají změnu majetkových poměrů dlužníka v budoucnu. Říkají: „Co když dlužník někdy v budoucnu nějaký majetek nabude?" Jenomže jak dlouho budeme čekat? Co je přiměřená délka? Je to rok, dva, pět, deset?

Je tedy potřeba i délku exekučního řízení časově omezit?
Domnívám se, že je potřeba najít nějaký mechanismus na to, abychom konkrétně omezili případy, u kterých se ukazuje, že dlužník nemá dlouhodobě majetek a jeho majetkové poměry se nezmění. I kdyby začal po dlouhé době pracovat, začne na minimální mzdě, pokud půjde do důchodu, dostane minimální důchod, ze kterého nikdy srážku neprovedete. Tito lidé by v exekučním řízení být dlouhodobě neměli. Speciálně u těchto případů by mělo dojít k omezení délky exekučního řízení.

Mnoho lidí asi nevěřícně kroutilo hlavou, když jste nedávno řekla, že sami exekutoři se dostávají do dluhů.
Jak jsem již řekla, žijeme v mýtech, že čím více exekucí máme, tím se máme lépe. Dnes vedeme exekuční řízení pro 60 procent pohledávek, u kterých nedostáváme zaplaceno. Takže není těžké si spočítat, jak to asi s exekutory ve skutečnosti vypadá. Hodně nás děsí záměr pana ministra snížit exekuční tarif, protože má pocit, že je tam prostor.

Znamená to tedy, že odměny exekutorů by se daly snížit v případě, že by zmizelo těch 60 procent nevymahatelných pohledávek?
Vede to k tomu závěru, ale musíme se na odměňování exekutorů umět podívat ve všech souvislostech. Ne jenom říci, že je tady prostor na snížení tarifů, protože si myslíme, že tak to je, ale společně s tím řešit problém nezaplacených exekucí a poplatků věřitelů, kteří by měli být více zodpovědní za to, které pohledávky předávají exekutorům.

Pavla Fučíková

Organizace Člověk v tísni ale před časem poukázala na to, že například v Německu jsou odměny exekutorů mnohem nižší než v Česku.
Je třeba se podívat na to, kolik povinností mají soudní exekutoři v Německu a kolik máme my. Za čtrnáct let činnosti jsme převzaly více než 40 procent agendy od exekučních soudů. Novelami jsme se postupně dostali k tomu, že na nás byla převedena agenda, kterou jsme na začátku nedělali, ale bez nároku na jakoukoliv odměnu. To znamená, že jsme od státu převzali práci, kterou dříve spravovali soudci, vyšší soudní úředníci a administrativa soudů. Jsme postaveni na roveň soudu prvního stupně, rozhodujeme jako soudci, ale odměny nám zůstaly stejné. Vlastně došlo několikrát k jejich snížení. Velmi nerada bych proto srovnávala, jestli mají němečtí exekutoři méně nebo více, protože bychom si v prvé řadě museli říct, jestli mají stejné povinnosti jako exekutoři v České republice.

Do finančních potíží se měla dostat desetina exekutorských úřadů.
Mají problémy v tom, jestli nejsou schopny administrovat tu velkou množinu bezvýsledných exekucí a naproti tomu se věnovat těm, které je živí. Už dnes exekutorské úřady uvažují o tom, zda za stávajících podmínek budou ve své práci pokračovat.

Kolik takových exekutorů, kteří uvažují o skončení činnosti, je?
Počítám tak deset patnáct úřadů. Je těžké to zjistit, protože nikdo se moc nechlubí tím, že se mu moc nevede.

Pavla Fučíková

Co by to znamenalo, kdyby skončily exekutorské úřady a pohledávky by opět vymáhaly soudy?
Víme, jak jsou dnes soudy přetížené. Můžeme sledovat diskusi na přenesení účastnických sporů z Českého telekomunikačního úřadu na soudy, které je zatíží ještě více. Jsou to administrativní kauzy, které může dělat někdo jiný, vždyť soudy mají svoji agendu a nemají prostor se další věnovat. Pokud bychom exekuce za těchto okolností vrátili na soud, jako to bylo před rokem 2001, tak se vymahatelnost práva opravdu sníží. Po exekučních úřadech, které skončí po případném snížení exekučního tarifu, nebude mít tisíce řízení kdo ukončit.

Kolik stojí založit takový exekutorský úřad?
Když začínáte na zelené louce, musíte zajistit personál, vybavení, prostory a tak dále, nebudu daleko, když řeknu kolem milionu korun. Pod půl milionu korun není nikdo schopen úřad řádně nastartovat. Pokud je to úřad, který je obsazován po jiném exekutorovi, musí administrovat stovky až tisíce exekučních řízení. Už jenom to, že exekutor vyrozumí účastníky o změně, stojí v jednom případě nejméně stovku. V každém řízení jsou totiž nejméně dva účastníci, kterým je nutné vyrozumění poslat zásilkou do vlastních rukou na doručenku, každá z nich se blíží k 50 korunám. Takže si spočítejte, když musíte obeslat tisíce účastníků.

Možná je to obchodní tajemství, ale jaká je návratnost?
Naši služebně mladší exekutoři, kteří byli jmenováni před čtyřmi roky, říkají, že se blíží ke třem čtyřem rokům. Pokud ale trend bezvýsledných exekucí nezastavíme, bude návratnost mnohem delší a obávám se, aby ti, kteří se do této práce pustí, ji vůbec zvládli.

Finanční gramotnost lidí se poměrně často skloňuje. Vy jste vlastně přímo v první linii, jak ji vnímáte vy?
Vzhledem k tomu, že dlužníků s jednou exekucí ubývá, tak by to ukazovalo k tomu, že se finanční gramotnost zvyšuje. U těch, kteří mají exekucí více, už finanční gramotnost předpokládat nemůžeme. Na druhou stranu, pokud budeme dlužníkům ustupovat a budeme jim nabízet opatření, která jim budou ve splácení ulevovat, povede to k tomu, že na začátku je budeme učit, jak se mají finančně chovat, ale na konci jim řekneme, že se zase tak nic moc nestane, když se dostanou do dluhů. Dnes máme přes 700 tisíc lidí v exekucích. Jenomže exekuce se netýkají jenom dlužníků, ale i jejich životních partnerů, rodin. Můžeme se bavit minimálně o 1,5 milionu lidí, kterých se exekuce dotýkají a ovlivňují kvalitu jejich života. To je osmnáctiprocentní voličská základna.