Novela přejímá do českého právního řádu evropskou směrnici. Má zaručit cizincům z ostatních unijních zemí i jejich rodinným příslušníkům právo na rovný přístup k zaměstnání a k sociálním a daňovým výhodám. Stejné právo by měli mít Češi v ostatních státech unie.

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) upozornil na to, že úřad veřejné ochránkyně práv kvůli novým kompetencím bude muset získat dalších sedm pracovníků. Jeden by měl mít na starosti komunikaci a spolupráci s úřady v rámci EU, zbývající pak osvětovou, analytickou a výzkumnou činnost. Náklady úřadu by se tak podle předlohy zvýšily o zhruba 4,5 milionu korun ročně.

Sněmovna při hlasováních o pozměňovacích návrzích jen posunula účinnost novely na leden příštího roku, když se původně předpokládala od loňského května s ohledem na požadavky EU. Ve Sněmovně norma ležela od předloňského prosince.

Přístup k pracovním místům bývá podle vlády omezován požadavkem na určitou státní příslušnost. Zaměstnavatelé například neuznávají předchozí odborné zkušenosti zahraničních pracovníků nebo kvalifikace získané v jiném členském státě, případně dávají nepřiměřené požadavky na znalost českého jazyka.

Pokud by Senát nebo prezident novelu dolní komoře vrátil, znamenalo by to, že by nebyla přijata. Vzhledem k říjnovým parlamentním volbám by ji totiž nynější Sněmovna už nestihla znovu posoudit.