Vyhlášení výsledků Ceny Senior roku se uskutečnilo při příležitosti Mezinárodního dme seniorů a vinou pandemie koronaviru letos bylo bez slavnostního ceremoniálu. Titul Seniorka roku 2020 získala Eva Trejbalová z Prahy, která v 86 letech vede v dejvickém Sokole kurzy jógy a svým aktivním přístupem k životu motivuje a inspiruje i o 20 let mladší cvičenky. Druhé místo obsadil Pavel Bacík, který se podílí na činnosti hned několika organizací a spolků v Příbrami. Třetí místo udělila porota dvěma seniorům – knihovnici Jindřišce Faiglové z Kyjova a in memoriam Karlu Budinovi z Orlové-Poruby.

V kategorii Nejlepší klub roku 2020 získala první místo Stará garda kuchařů a cukrářů ČR, která už 13 let aktivně sdružuje seniory z gastronomických oborů po celé republice. Druhé místo obsadil Klub kolodějských seniorů, který dokázal semknout seniory ve městě. Třetí místa udělila porota dvě: Spolku aktivních seniorů v Kaplici a Klubu seniorů Svitavy.

Ocenění by zasloužili všichni

„Narušujeme stereotypy pohledů na nejstarší generaci, možná je to letos ještě víc potřeba než kdy jindy,“ uvedla ředitelka Nadace Charty 77 (Konto Bariéry, SenSen) Božena Jirků. „Vybrat z více než stovky nominací nebylo vůbec snadné, ocenění by si zasloužili všichni. Věřím, že příběhy laureátů, které budeme postupně zveřejňovat na webu SenSen a sociálních sítích, inspirují k aktivitě tisíce dalších starších lidí,“ dodala Božena Jirků.

Cílem Ceny Senior roku je upozornit širokou veřejnost na nejstarší spoluobčany, kteří i přes svůj věk zůstávají aktivní, zapojují se do dění kolem sebe a obětavě a nezištně pracují pro druhé. Výjimečné jednotlivce i spolky navrhovaly seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy i stálé kulturní a sportovní organizace.

O projektu SenSen

Projekt SenSen (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 v roce 2012 jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi. Jeho cílem je podporovat všechny, kteří chtějí být aktivní věku navzdory. V současné době SenSen sdružuje zhruba 140 seniorských klubů a organizací z celé České republiky. Jde o neformální platformu lidí, kteří se vzájemně inspirují a motivují. O jejich činnosti informuje web www.sensen.cz.