V Šumperku takovou mají. Jmenuje se Sluneční a učitelka Alena Švehlová se v její přípravné třídě už čtvrtým rokem věnuje dětem s různým znevýhodněním.

„Nedovedete si představit, jak obrovský udělají děti za ten rok přípravky pokrok,“ netají se obdivem na adresu své zaměstnankyně ředitel Hynek Pálka. Jenže letos jejich přípravná třída bude možná poslední. „Do takto koncipované výuky můžeme brát jen děti na základě doporučení, a to z poradenského centra a odboru sociálně právní ochrany dítěte. Žáků nesmí být méně než sedm a víc než patnáct,“ říká Pálka. A tak ačkoliv rodiče by o umístění ratolestí zájem měli, ředitel nemůže bez posudků udělat nic.

Pro matky a otce je ovšem obcházení úřadů někdy velmi ponižující. Přitom mluvíme o budoucích prvňáčcích, u nichž je podle zákona „záruka, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj“. Ale co ostatních 17 tisíc kluků a děvčat, které u zápisu každoročně získávají odklad a častokrát zbytečně zůstávají v mateřských školách? „Těmto dětem by nepochybně prospělo, kdyby přešly do jakéhosi nultého ročníku ZŠ,“ míní prezidentka Asociace ředitelů MŠ a ZŠ Hana Stýblová. Takové řešení by přivítala i na vlastním zařízení v Plzni Božkově, ale brání jí nedostatečná kapacita.

Všechno plné

To Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele ZŠ Mezi Školami z Prahy 13, by podobný krok udělala hned. „Kromě jedné školy v naší městské části jsou všechny plné zhruba ze dvou třetin. My bychom byli schopni děti, které jsou v MŠ o rok déle, přijmout a v rámci přípravné třídy jim vytvořit program i prostředí,“ říká Šefčíková. Těmto předškolákům by mohli nabídnout kvalitní pedagogy, náplň času, hřiště i družinu. „Ve školkách jsou oddělení po 25 dětech, my bychom vytvořili třídičku pro deset patnáct dětí s odkladem a plně se jim věnovali. Jenže podle zákona to nejde,“ povzdechla si Šefčíková.

Ministerstvo ovšem s podobným logickým postupem s ničím podobným nepočítá: „O nultých třídách nepřemýšlíme. Řešením by však mohlo být zřízení posledního ročníku mateřské školy, který může vzniknout i při základní škole,“ sdělil Deníku mluvčí ministerstva školství Patrik Kubas.

Přípravné třídy podle zákona

Obec, svazek obcí nebo kraj mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Přípravky jsou i bojem o děti

Jako dlouholetý dětský a školní psycholog bych si na radikální výrok, že „Šestileté děti do školek nepatří“ asi netroufl. Jednak školský zákon v §33 výslovně říká, že „předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.“ Oponent sice může namítnout, že v té větě není žádná zmínka o mateřské škole, ale tu najde hned v navazujícím paragrafu 34, kde se popisuje organizace předškolního vzdělávání . „Ředitel mateřské školy stanoví…termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání…“ V paragrafu 37 pak citovaný zákon určuje, jakým způsobem má dál probíhat předškolní příprava dětí s odkladem školní docházky, tedy dětí starších šesti let. Ředitel zápisové školy v takovém případě „doporučí…zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravném ročníku základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy…“ (zvýrazněno MH).

Ale zdaleka nejen podle zákona i starší než šestileté děti samozřejmě do školky patří. Stejně jako dospělí, i tyto děti jsou každé trochu jiné, každému vyhovuje trochu jiný přístup, proto pro některé může být lepší předškolní příprava v mateřské škole, pro jiné v přípravném ročníku. To musí spolu s rodiči posoudit odborník z poradenského zařízení v každém jednotlivém případě zvlášť. Záleží také, jaké nedostatky byly zjištěny při vyšetření školní zralosti. Nemá smysl zařazovat do přípravného ročníku například dítě s dobrým rodinným zázemím a odpovídající péčí, ale celkově školsky nezralé, dětské, které se neobejde bez každodenního odpoledního spánku, které se výslovně do školy netěší, pro které by byl problém zvládat typický školní režim. Které potřebuje i fyzicky dozrát. A naopak, určitě bych do přípravného ročníku doporučil dítě, které má dobré rozumové schopnosti, je přiměřeně věku vyspělé, ale s řadou nedostatků ve znalostech a dovednostech prozrazujících, že se mu asi rodiče příliš nevěnují. Úkolem přípravných ročníků je i dle zákona věnovat se právě těmto druhým dětem.

Boj mezi školkami a školami o právo předškolní výchovy je z velké části uměle vyhrocený problém, je bojem o děti. Na základních školách jich stále ještě ubývá, donedávna to platilo i o školkách. Školy i školky jsou financovány podle počtu dětí, a každé dítě, které se podaří získat, znamená nějakou tu tisícikorunu navíc. Vím velmi dobře, že těch peněz je ve školství méně, než by bylo potřeba, že je šizeno, že, jak se v záchvatu náhlé upřímnosti na jedné interní poradě vyjádřil jistý regionální politik, mohou-li si poslanci vybrat, dají peníze spíše na novou silnici než na školu. Také bych si přál, aby se do vzdělávání více investovalo. I když už to může znít jako prázdná fráze, stále je to nejlepší investice do budoucnosti. Ale nemohu souhlasit, aby v boji o ty finance byly pomocí manipulovaných informací zneužívány děti a jejich rodiče.

PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa

Čtěte také: Kvůli sprchování zrušily mateřské školy plavání