O titul Sestra roku se utkalo devět finalistek. Ocenění se rozdělovalo letos počtrnácté. V českém zdravotnictví pracuje zhruba 100.000 sester.

"Děkuji sestrám za to, co dělají, a přeju všem, aby se jim v českém zdravotnictví dařilo a až se za rok tady sejdeme, aby měly pocit, že je lépe. O to se budu snažit," řekl sestrám ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Stála u zrodu IKEM

Škutinová profesní život spojila s Institutem klinické a experimentální medicíny, kde pracovala jako vrchní sestra kliniky kardiologie a po odchodu do důchodu vedla centrální příjem a archiv IKEM. Stála u zrodu IKEM i převratných medicínských událostí, jako byla první koronární angioplastika či v roce 1984 první transplantace srdce v Československu.

Kubíková patří k prvním vyškoleným stomasestrám v Česku. Vede stomickou poradnu. Absolvovala bakalářské i magisterské studium, od roku 2007 externě vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě.

Baráková dříve ve Fakultní nemocnici sv.Anny pečovala o pacienty s demencí a na toto postižení se zaměřila i v dalším profesním životě. "Její laskavý a empatický přístup, jednání s obtížně zvladatelnými pacienty, řešení konfliktů s nadhledem a profesionalitou přispívá ke kvalitě práce ošetřovatelského týmu," uvedli navrhovatelé.

Kučková ocenění získala za odborné zkušenosti, organizační schopnosti a umění komunikace. Jako vrchní sestra 3. interní kliniky v Motole se podílela při přípravě práce nelékařů v transplantačním programu plic. "Je člověkem respektovaným, motivujícím, podporujícím spolupráci a vzdělávání," uvedli navrhovatelé.