Cílem výzkumu bylo zjistit, kolik českých dětí sdílí své vlastní sexuální materiály prostřednictvím mobilních telefonů či internetu a co je k tomu motivuje.

„Téměř sedmdesát pět procent respondentů si uvědomuje, že je sexting rizikový a riskantní, ale stále zůstává velké procento těch, kteří se zveřejňováním svých sexuálních materiálů na internetu vystavují velkému nebezpečí. Do výzkumu se zapojilo celkem 9353 respondentů ve věku jedenáct až sedmnáct let. Zastoupeny byly všechny kraje České republiky,“ informovala Eva Votrubová z oddělení public relations projektu E-bezpečí, který se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jak děti, tak i dospělé uživatele internetu.

E-bezpečí zaštiťuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a ve spolupráci s dalšími organizacemi, jako je policie ČR.

„Výsledky jsem očekávali, navazujeme na loňský a předloňský výzkum, kdy jsme si víceméně potvrdili, že trend sextingu u nás výrazně neroste ani neklesá. Ve srovnání třeba s jinými zeměmi, jsme na tom poměrně dobře,“ uvedl Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-bezpečí.

Vlastní sexuální materiály, na kterých jsou teenageři částečně svlečení nebo úplně nazí, umístilo loni na internet 8,25 procent mladých, přičemž 57,71 procent tvořili chlapci a 42,49 procent dívky.

Sexuálně laděné materiály sdílí s okolím častěji děti starší 15 let a to dvakrát více než děti mladší 15 let.

„Problém je v tom, že ví, že je to rizikové, přesto to udělají. Je to jako s osobními schůzkami s neznámými lidmi. Dětí ví, že to je nebezpečné, přesto zhruba dvacet procent z oslovených je ochotno jít na takovou schůzku,“ pokračoval Kopecký.

Výzkum také sledoval motivaci. Podle odborníků je znepokojujícím zjištěním skutečnost, že sexting mladí provozují nejčastěji „z nudy“.

„Mezi další motivace pak patří navázání intimního kontaktu s jiným pohlavím, vyvolání vzrušení u „adresátů“ nebo jsou materiály zveřejňovány jako forma sebeprezentace. V méně případech pak sexting vznikl jako dílo okamžiku a intimní materiály neměly být zveřejněny,“ vysvětlila Votrubová.

K masovému rozmachu nedošlo

Kamil Kopecký doplnil, že nejvíc rozšířenou formou jsou fotografie a videa.

„Část fotek jsou hodně obnažené, sexuálně explicitní a to samé je u videa. Když se podíváte na facebookové profily teenagerů, tam je to krásně vidět. Třeba dívky se fotí schválně ve spodním prádle nebo se poodhalí ještě více. Textových projevů je minimum,“ dodal Kopecký.

Z výsledků výzkumu také vyplývá, že sexting je v populaci českých teenagerů rozšířen, nicméně zatím nedošlo k jeho masovému rozmachu.

„Přesto existuje i v českém prostředí celá řada případů, kde byla do vyšetřování vzhledem k trestněprávní povaze zapojena policie. Případy sebevražd způsobených sextingem se v českém prostředí téměř neobjevují, zdokumentován je aktuálně jeden případ sebevraždy dítěte, kde byla prokázána přímá souvislost se sextingem,“ doplnila Eva Votrubová.

Sexting

= elektronické šíření textových zpráv, vlastních fotografií či vlastního videa se sexuálním obsahem, ke kterému dochází v prostředí virtuálních elektronických médií – zejména internetu.

Mezi platformy, které umožňují šíření těchto materiálů, patří v dnešní době zejména sociální sítě – Facebook, MySpace, Libimseti.cz nebo digitální úložiště fotografií Rajče.net.