Lidé si budou moct prohlédnout reprezentativní prostory historické budovy a areál ministerstva v bezprostřední blízkosti Pražského hradu. "Po celý den budou pracovníci Vojenského historického ústavu provázet návštěvníky místy, která dýchají více než stoletou historií a kde kromě úřadovny ministrů a složek ministerstva obrany byla v minulosti i kadetní škola a vysoká válečná škola," uvedlo ministerstvo.

Prohlídky se budou konat každých 15 minut a budou trvat přibližně 30 až 45 minut. V areálu bude k vidění i současná a historická vojenská technika.

Ministerstvo obrany zdůraznilo, že akce se mohou z bezpečnostních důvodů zúčastnit jen občané ČR, kteří se předem zaregistrují. Zaslat musí do poledne 21. září na email prohlidkaMOValy2018@army.cz své jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a e-mailový kontakt.

Registrovat se nemusí váleční veteráni, kterým postačí průkaz veterána. Návštěvníci také budou muset projít bezpečnostní prohlídkou, do areálu nebudou vpuštěni s nápoji, dětskými kočárky, invalidními vozíky a zvířaty.