"Poslali nám podklady ke dvěma objektům, ty jsou zkolaudované ke skladování zemědělské techniky, nikoliv vojenského materiálu. K ostatním objektům čekáme, co nám pošle stavební úřad," uvedl Votřel.

Multiagro vyrábí civilní střelivo a obchoduje se zbraněmi a municí. K těmto účelům má v bývalém zemědělském areálu zkolaudovány tři objekty, jeden slouží původnímu účelu a jedna budova je v ruinách. Pět skladů ale firma pro uložení zbraní, střeliva a munice zkolaudováno nemá, využívat je smí jen pro zemědělské účely. Stavební úřad vloni při kontrole zjistil, že z pěti prověřovaných objektů byl jeden zcela vyklizen, ve čtyřech jsou ale neoprávněně skladovány zbraně a střelivo. Úřad v Holicích proto nařídil vyklizení skladů, což potvrdil i soud, dalším krokům zatím bránily námitky pro podjatost.

Majitel společnosti Martin Rudolf minulý týden tvrdil, že s výjimkou jednoho objektu jsou již všechny zkolaudované ke skladování munice. Kontrola by se měla uskutečnit do tří týdnů, pokud úřady shledají vážné nedostatky, mohou nařídit vyklizení skladů, a to i formou exekučního řízení. Votřel předpokládá, že firma vznese proti vyklizení námitku podjatosti úřadů, rozhodovat o ní bude ministerstvo pro místní rozvoj. Tím by dosáhl přinejmenším odkladu výkonu rozhodnutí.

Policie po kontrolách od loňského února ze Slatiny odvezla osm nákladních aut zbrojního materiálu. Podle Rudolfa zabavila asi 20 tun, konkrétně ženijní náloživo, jehož součástí je semtex, bleskovice a ženijní táhlé nálože. Majitele policie letos v dubnu obvinila z nedovoleného ozbrojování, část materiálu včetně semtexu a trhaviny Perunit podle policie získal nelegálně. Správní řízení s firmou Multiagro kvůli nepovolenému skladování výbušnin zřejmě po skončení policejního vyšetřování zahájí i Český báňský úřad.