Testy

V úvodu školního roku budou školáci celkem třikrát otestováni na koronavirus. Školy mohou otestovat žáky a studenty buď antigenními nebo PCR testy. V případě PCR testu pak absolvují osoby testování pouze dvakrát, u antigenních testů jsou to zmíněné tři testy.

Očkování proti covidu.
Vše o třetí dávce očkování: Pro koho je, kdy je povolena, jak je to s rezervací

Testování

První test se uskuteční první školní den, škola jej ale může přesunout na den druhý (většinou se to týká prvňáčků). Další termíny testů jsou 6. a 9. září. Testování se týká vše školou povinných, stejně tak i studentů na konzervatoří v denní formě vzdělávání.

Naopak testovat se nemusí děti s ukončeným očkováním, nebo s potvrzeným o prodělané nemoci ve lhůtě 180 dní. Stejně tak se podrobit testu nemusí děti s prokázaným negativním výsledkem testu z oficiálních testovacích míst.

Pokračování testování

Pokud se v rámci preventivního screeningového testování dětí a žáků „nalezne“ více než 25 pozitivních případů na sto tisíc testů, pak bude testování pokračovat. Týkat se ovšem bude pouze daného regionu. Netestované děti v takový moment musejí opustit školní budovy a vzdělávat se na dálku.

Roušky

Otestované děti s negativním výsledkem nemusí ve třídě mít nasazenou ochranu dýchacích cest v podobě roušky či respirátoru. Nasadit si je musí pouze při pohybu po budově a ve společných prostorách. Naopak netestované děti musí mít nasazené roušky neustále, navíc ve třídě by měly sedět odděleně v minimální vzdálenosti 1,5 metru.

Zpívání a cvičení

Zatímco při předchozích vlnách epidemie koronaviru byla hudební a tělesná výchova zakázána z důvodu možného šíření nákazy, nyní se vrací zpět do školního rozvrhu. Ovšem ne pro netestované děti. Ty nebudou moci zpívat a také cvičit v tělocvičnách.

Ministr školství Robert Plaga
Ministr Robert Plaga: Vše je nastaveno tak, aby školy už nezavřely

Jídelna

Ve školní jídelně by se měla podle doporučení ministerstva školství dodržovat homogenita jednotlivých skupin. Žáci z jiných tříd by se tak v jídelních prostorách neměli vůbec potkávat. V jídelně by pak měl být vyčleněn speciální prostor pro neotestované děti. Ten by měl být vzdálen minimálně 1,5 metru od dětí testovaných. V jídelně navíc musí uklízečky vždy po netestovaných dětech pravidelně dezinfikovat stoly.

Družiny, zájmové kroužky

Školy by se podle doporučení ministerstva zdravotnictví měly snažit homogenní skupiny. Takovou skupinou může být třída, v méně ideálním případě i několik tříd dohromady či celý ročník. U posledních dvou zmíněných možností je ale mnohem větší riziko, že případná karanténa pak může postihnout více tříd a ročníků. Doporučeno je pak v co největší míře využívat pobyt ve venkovním prostředí areálu školy. Jiná omezení tu neplatí.

Platnost omezení

Pokud se při preventivním screeningovém testování žáků neodhalí větší ohniska nákazy nemoci Covid-19, je velmi pravděpodobné a reálné zrušení omezení pro netestované.

Návrat ze zahraničí

Žáci a studenti, kteří trávili poslední dny letních prázdnin v cizině s nízkým nebo středním rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu ministerstva zdravotnictví označené zelenou a oranžovou barvou) smějí i hned po svém příjezdu z ciziny navštěvovat školní zařízení, a to i případě, že stále čekají na výsledky antigenního či PCR testu. Ovšem musí mí po celou dobu nasazený respirátor.

Děti, které se nenechají testovat, budou muset od září nosit ochranu dýchacích cest.
Žáci bez testů budou mít zakázáno zpívat. Svačiny si snědí o samotě

Naopak do školy i hned po návratu nesmějí děti vracející se ze zemí s vysokým, velmi vysokým či extrémně vysokým rizikem nákazy (označené červenou, tmavě červenou a černou barvou). Od pondělí 30.8. jde například o Německo (je tzv. červené).

Musí setrvat v izolaci až do doby oznámení výsledku PCR testu. Ten mohou podstoupit podle nastavených pravidel nejdříve pátý den po svém návratu, v případě návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy nejdříve desátý den.