Na něm se desítky pedagogů a pracovníků poradenských zařízení seznamovaly 
s tím, co Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni nazývá dužinou novely školského zákona. Ten v paragrafu 16 jasně sděluje, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok „na bezplatná podpůrná opatření." Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Jana Michalíka připravili katalogy, které detailně popisují, jak má pomoc dětem vypadat. Zatím se netýkají žáků s poruchami chování a učení, ba ani výjimečně nadaných školáků, ale i tak jde o průlomové dílo.

„Inkluze není pro pedagogy nová, snažili se s dětmi pracovat i v minulosti, ale dělo se to spíš náhodně nebo na základě jejich dobré vůle a individuálních poznatků. Nyní přechází systémové řešení s oporou v zákoně," uvedl Pravoslav Němeček, místopředseda Asociace ředitelů základních škol. Upozornil zároveň, že ministerstvo tentokrát nesmí nechat kantory na holičkách, jako to udělalo při přípravě školských vzdělávacích programů před deseti lety. Učitelé čekají na prováděcí vyhlášku, ale také na výraznou finanční injekci, která má umožnit přijímat na plné pracovní úvazky asistenty pedagogů, pořizovat speciální pomůcky, snižovat počty žáků ve třídách a organizovat výuku podle potřeb smíšených tříd. „Vozíčkáři, ba dokonce děti 
s poruchou sluchu nebo jinak zdravotně handicapované už dnes navštěvují běžné třídy, ale nyní vše dostává jasná pravidla. Chci zdůraznit, že otevření dveří inkluzivnímu vzdělání neznamená rušení praktických nebo speciálních škol. Děti, jež vyžadují zvláštní péči a do hlavního vzdělávacího proudu se objektivně zařadit nemohou, budou dál navštěvovat tato zařízení," zdůraznil Jan Michalík.

Výuka se nenaruší

Jisté ovšem je, že nová ministryně školství Kateřina Valachová bude muset reagovat na tlak Evropské komise, která je trvale nespokojena 
s častokrát automatickým posíláním dětí s lehkým mentálním postižením do praktických škol. Takových žáků je zhruba 1,5 procenta z populačního ročníku, avšak zdaleka ne všichni by nezvládli učivo běžné školy. Podle Tomáše Habarta se výuka nijak nenaruší ani nezpozdí, pokud jsou ve třídě tři až čtyři zdravotně či sociálně znevýhodněné děti.

Školský zákon s klíčovým paragrafem 16 začne platit 
v září příštího roku. Zásadní bude, kolik peněz stát na nové pojetí vzdělávání uvolní. Návrh rozpočtu autoři katalogů podpůrných opatření předloží ministerstvu školství zítra. Je zřejmé, že nepůjde o miliony, ale několik miliard navíc.

Inkluze