Ministerstvo může mimo nouzový stav podle pandemického zákona plošně omezit vysoké školy, nikoli mateřské a základní školy. "Proč zákonodárce nezahrnul do tohoto zákona - určeného právě ke zvládání nynější pandemie - také jiné školy než vysoké, nepřísluší soudu domýšlet," stojí v jednom z nových rozhodnutí, které je dostupné na úřední desce.

Soud postupně obdržel několik návrhů na zrušení některých ustanovení ve dvou obdobných mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví z 12. a 19. dubna.

Z odborného výcviku na Středním odborném učilišti řemesel v Kutné Hoře.
Praxe je pro učně nezbytná, říká ředitel středního odborného učiliště řemesel

Mateřské školy byly tehdy uzavřené, stejně jako druhý stupeň základních škol, zatímco na prvním stupni byla rotační výuka. Návrhy se zabývaly dva různé senáty NSS. Oba dnes vydaly rozsudky, v nichž vyslovily nezákonnost sporných ustanovení. Zrušit je už nemohly, protože jejich platnost mezitím vypršela, školy jsou v provozu.

Omezení

Návrhy podávali žáci základních a mateřských škol, jejich rodiče, mateřská a základní škola a také městská část Praha 9, která školy zřizuje. NSS konstatoval, že rodiče dětí nemohou sami napadnout opatření, jimiž byl omezen provoz škol, neboť nejde o přímý zásah do jejich práv. Rodiče však mohou podávat návrhy jménem svých dětí jako jejich zákonní zástupci. Mimořádná opatření mohou zpochybnit také školy a samosprávy. Omezení totiž zasáhla do do naplňování samotného smyslu existence škol, respektive do práva na samosprávu, které zahrnuje také péči o výchovu a vzdělávání.

Podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka (ODS) přišel verdikt NSS sice pozdě, ale přesto je velmi důležitý, zejména pro budoucnost. "Rozhodnutí je převratné a zásadní. Tím, že soud řekl, že to opatření bylo nezákonné, tak ta situace by se neměla už opakovat," řekl Portlík. Doufá, že Česko už nikdy nebude mít primát v délce doby, po kterou zůstávaly školy uzavřené.

NSS se v rozsudcích pozastavil nad tím, že pandemický zákon upravil pouze omezení výuky nebo jiného provozu vysokých škol, zatímco omezování mateřských, základních a středních škol vynechal. Ostatní školy tak mohou být omezeny jen mimořádnými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který ovšem není určený pro plošná opatření.

Zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje pouze "zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami". Ustanovení tedy podle NSS dopadá jen na lidi podezřelé z nákazy, což znamená možnost uzavřít konkrétní školy, v nichž se šíří infekce. Nelze však na jeho základě plošně uzavřít všechny školy v Česku z preventivních důvodů, jako by všichni žáci byli předem pokládáni za podezřelé z nákazy, míní soudci NSS.

Ministerstvo používalo podle NSS zákon o ochraně veřejného zdraví tak, jako by vůbec neexistovala jeho úvodní pasáž, která výslovně zmiňuje pouze "zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami". Sporný paragraf je však podle soudu určený spíše k časově a místně omezeným protiepidemickým opatřením, a nejde tak o obdobu nástrojů, které má vláda k dispozici v nouzovém stavu.

Jednání o strategii

Ministerstvo školství (MŠMT) bude v reakci na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o nezákonnosti dubnového uzavření škol a školek jednat s ministerstvem zdravotnictví o další strategii protiepidemických opatření do budoucna. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Podle ní je třeba vyjasnit, jaká opatření se při různém vývoji epidemie covidu-19 mohou pro školství uplatňovat. Rozhodnutí soudu podle ní teď nemá na školy žádný přímý dopad, protože daná omezení již neplatí.

Podle nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) chybí v pandemickém zákoně opora pro plošné uzavření mateřských škol a výrazné omezení provozu základních škol. Dvě dubnová opatření ministerstva zdravotnictví, která taková omezení nařídila, proto soud označil za nezákonná. Ministerstvo podle něj může mimo nouzový stav podle pandemického zákona plošně omezit vysoké školy, nikoli mateřské a základní školy.

Z prvního vyučovacího dne studentů Střední zemědělské školy v Benešově po rozvolnění koronavirových opatření.
Studenti nastoupili zpátky do škol, ty musí zvládnout zároveň i maturity

Podle Lednové nemá rozhodnutí soudu v tuto chvíli žádný přímý dopad, jelikož napadená omezení se již zrušila. Školy jsou nyní v provozu. "MŠMT okamžitě zahájí jednání s ministerstvem zdravotnictví, se kterým bude řešit další strategii protiepidemických opatření do budoucna. Musíme být připraveni na všechny scénáře možného dalšího vývoje a mít jasno v tom, jaká opatření může ministerstvo zdravotnictví ve školství uplatňovat," uvedla.

Soud postupně obdržel několik návrhů na zrušení některých ustanovení ve dvou obdobných mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví z 12. a 19. dubna. Mateřské školy byly tehdy uzavřené, stejně jako druhý stupeň základních škol, zatímco na prvním stupni byla rotační výuka. Návrhy podávali žáci základních a mateřských škol, jejich rodiče, mateřská a základní škola a také městská část Praha 9, která školy zřizuje. Zabývaly se jimi dva různé senáty NSS. Oba dnes vydaly rozsudky, v nichž vyslovily nezákonnost sporných ustanovení.

NSS se v rozsudcích pozastavil nad tím, že pandemický zákon upravil pouze omezení výuky nebo jiného provozu vysokých škol, zatímco omezování mateřských, základních a středních škol vynechal. Ostatní školy tak mohou být omezeny jen mimořádnými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který ovšem není určený pro plošná opatření.