Jeho pocitu se není co divit. Celkem 707 učitelů z 25 mateřských, 19 základních a pěti středních škol tohoto středočeského regionu se stane po dobu pěti let součástí projektu, na jehož konci mají být žáci, kteří se rádi učí a mají lepší výsledky ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Za katedrou by pak měli stát kantoři vybavení sdílenými zkušenostmi, v ředitelnách sedět skuteční lídři pedagogického procesu a rodiče by do veškerého dění měli být daleko víc vtaženi.

Kutnohorsko bylo vybráno proto, že nejlépe splnilo požadovaná kritéria, například rozmanitost území, vysokou úroveň spolupráce partnerů a jejich připravenost podílet se na projektu finančně. Zárukou toho, že nejde jen o vzletné myšlenky a přání na papíře, je účast několika silných soukromých společností, jejichž nadace na projekt poskytnou 100 milionů korun. Stejnou částku chce fond získat od dalších dárců.

Obsahovou garanci poskytuje sedm organizací, které se otázkám vzdělání dlouhodobě věnují. Zdaleka to ovšem neznamená, že na Kutnohorsko vyrazí četa všeználků, kteří začnou pedagogům, ředitelům a zřizovatelům diktovat, jak mají svoji práci dělat. Tvůrčí dílny, jichž se zúčastnili zástupci tří finalistů, ukázaly pravý opak. „Byla tam úžasná atmosféra, přijeli starostové, pedagogové, lidé z neziskovek a všichni se podíleli na průběhu workshopu,“ popsal tuto fázi Vít Šnajdr.

Ředitel nadačního fondu EDUzměna Zdeněk Slejška potvrdil, že projekt nemá jasně danou strukturu, ale bude odrážet dění ve vybraném regionu a reagovat na aktuální potřeby. Jeho mottem je ale všestranná podpora všem aktérům. Například ředitelé by mohli dostat k ruce tajemníky, kteří by se starali o část administrativních agend.

Výsledky do dvou let

V nejbližších měsících bude fond podrobně analyzovat situaci na Kutnohorsku, vytipují klíčové partnery a stanoví společenství lídrů regionu. Do dvou let by se měly projevit konkrétní výsledky, především na straně učitelů a ředitelů. Zlepšit by se ale měli i žáci kupříkladu v testech PISA. Cílem EDUzměny je, aby v roce 2030 model „ideální školy“ fungoval na 20 procentech území ČR.