„Jsem rád, že naše škola bude sídlit právě zde a nabídne tak dobrý přístup dětem, pro které byl tradiční PORG v Libni příliš daleko. Věřím, že naše základní škola a gymnázium budou i prospěšným doplňkem sítě státních škol na Praze 4,“ komentoval umístění školy ředitel PORGu Václav Klaus mladší.

Nový PORG přijme první žáky a studenty v září 2008, předtím bude budova rekonstruována a nově vybavena. Jeho součástí bude základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny a navazující dvojjazyčné česko-anglické gymnázium, zakončené mezinárodně uznávanou zkouškou International Baccalaureate (IB). „V Praze je již nyní několik mezinárodních škol, jsou však velmi drahé a jejich studenti bohužel často ztratí jakýkoli kontakt s českým prostředím, kulturou a vzděláním. Jsem moc rád, že mohu pomoci vytvořit školu, která nejenže děti připraví pro mezinárodní kariéru, ale také zajistí, že zůstanou Čechy,“ dodává Martin Roman, který svým stomilionovým darem umožnil vznik nové školy.

První obnovené reálné gymnázium (PORG) bylo založeno jako první nestátní škola po pádu komunistického režimu na našem území. Výuka byla zahájena 2. září 1990.

Po celých 17 let působí PORG v Lindnerově ulici v Praze 8 – Libni. V roce 1994 zde maturovali první absolventi. Letos čtrnáctí. PORG si získal uznání díky své kombinaci akademické kvality, unikátní atmosféry, kvalitních studentů a profesorů. Prestiž školy jde napříč pedagogickou i rodičovskou veřejností. PORG má v posledních letech (dle dostupných údajů) největší přebytek zájemců o studium v ČR (5:1). V červnu letošního roku oznámil Martin Roman, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, že PORGu věnuje 100 milionů korun, které umožní otevřít novou základní školu a gymnázium.