Kvalifikovaný učitel pro technické předměty na středních odborných školách musí mít vedle odborného také pedagogické vzdělání. Školy mohou přijmout nekvalifikovaného jen v nezbytných případech na nezbytně dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, jak vysoká je aktuálně poptávka po technicky vzdělaných pracovnících v komerční sféře, nemohou učitelské platy nabídkám soukromých firem konkurovat. Zářijový růst platů na tom nic nezmění. „Otázkou je, zda nevymyslet rozvojový program na podporu platů těchto odborníků," řekl předseda Unie školských asociací ČR (CZESHA) Jiří Zajíček, který je současně ředitelem Masarykovy střední školy chemické.

Problémy pociťují i gymnázia, řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Z vlastní zkušenosti ví, že u těchto aprobací si ředitelé nemohou příliš vybírat. „Hlásí se mi samé češtiny, občanky, dějepisy. Těch je přehršel, ti se podle mě ani nemohou všichni uplatnit," poznamenala.

Například Královéhradecký kraj už od dubna přidal učitelům odborných předmětů a praktického vyučování ve strojírenských oborech či elektronice zhruba 5000 korun. Chce tak získat nové učitele těchto oborů, kterých není dostatek. Kraj na zvýšení platů uvolnil zhruba deset milionů korun.

Školy se raději snaží udržet důchodce

I v Moravskos­lezském kraji je poptávka především po středoškolských učitelích odborného výcviku. Zkušení pedagogové odcházejí do důchodu a náhradu za ně školy hledají hůře. Kantorům školy totiž nejsou schopny nabídnout odpovídající finanční ohodnocení. Také ve Zlínském kraji chybějí učitelé některých odborných předmětů, základním školám se zase hůře shánějí učitelé pro první stupeň. Některé střední školy na jižní Moravě mají potíže při hledání učitelů odborných předmětů. Buď nesplňují předepsané požadavky, anebo sice mají dobrou kvalifikaci, ale nejsou ochotni akceptovat platové podmínky. Učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů je dostatek, školy mohou vybírat z více uchazečů.

Ve školách v Olomouckém kraji dokonce volná místa pro učitele chybějí, a to hlavně na základních školách. Bez práce jsou nejen absolventi, ale uplatnění hledají i učitelé s více než dvacetiletou praxí.

I školy v Pardubickém kraji většinou nedostatkem učitelů a odborných pracovníků netrpí. Více by ale mohlo být pedagogických asistentů, učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v technických oborech na středních školách a pedagogů na prvním stupni základních škol.

Ani Středočeský kraj nemá problém s nedostatkem učitelů, scházejí ale speciální pedagogové. Někde jsou zaměstnáni alespoň na půl úvazku, jinde nejsou vůbec. Po zavedení společného neboli inkluzivního vzdělávání je přitom jejich pomoc velmi potřebná.

Na středních školách v Ústeckém kraji chybějí učitelé všeobecných a také odborných technických předmětů na průmyslových školách. Rovněž základní školy v Libereckém kraji mají největší problém se sháněním aprobovaných učitelů pro matematiku, fyziku a chemii, někde i pro výuku cizích jazyků či informatiku. Na středních školách chybějí učitelé odborných předmětů a odborného výcviku.

Školy na Vysočině sice momentálně netrpí zásadním nedostatkem učitelů, během několika let by ale mohl nastat nedostatek učitelů odborných předmětů hlavně na technicky zaměřených středních školách. Základní a střední školy v Plzeňském kraji už spočítaly, že v nejbližších pěti až šesti letech budou potřebovat přibližně 350 nových kantorů všech aprobací. Zhruba stejnou poptávku bude mít Karlovarský kraj.