Mateřskou školu podle údajů ministerstva školství navštěvuje 90 procent pětiletých dětí, tedy předškoláků. Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) v minulosti opakovaně uvedl, že mezi dětmi, které nechodí do MŠ, mají značné zastoupení děti z problematického rodinného prostředí. Ty pak zaostávají při vstupu do školy. Povinný poslední rok předškolního vzdělávání by jim měl pomoci toto manko smazat, také by se tím měl snížit počet odkladů školní docházky.

Faktické prodloužení povinné školní docházky mělo být podle návrhu zavedeno od školního roku 2017/2018. Počítá se s tím, že se nebude muset odehrávat pouze v mateřské škole. Rodiče mohou děti poslat i do přípravných tříd při základních školách, jiných předškolních zařízení, zahraničních škol nebo je podobně jako na 1. stupni základních škol vzdělávat doma.

Ředitel bude dohlížet

Případné domácí vzdělávání by povoloval ředitel mateřské školy, která bude na průběh vzdělávání dohlížet. V žádosti by museli rodiče popsat i zázemí a používané výukové materiály. Člověk, který bude dítě vzdělávat, musí mít alespoň maturitu, nemusí to být rodič. Mateřská škola bude na základě svého školního řádu ověřovat, zda má dítě vzdělávané doma dovednosti odpovídající vzdělávacímu plánu MŠ.

Zajistit individuální vzdělání doma nebo v jiném předškolním zařízení, než je mateřská škola zřizovaná obcí, budou muset rodiče odmítající očkování svých dětí. Povinné předškolní vzdělávání zřejmě nic nezmění na tom, že MŠ nesmí přijmout neočkované dítě, pokud u něj očkování nebrání zdravotní důvody.

Povinná docházka

Docházka předškoláků do MŠ by měla být povinná v pracovních dnech s výjimkou školních prázdnin. Její konkrétní rozsah, tedy počet hodin denně, stanoví prováděcí předpis. Rodiče v případě schválení návrhu budou muset absenci dítěte omlouvat jako ve škole.

Mateřské školy také budou mít stejně jako základní spádovou oblast danou školským obvodem. Termín zápisů do MŠ bude sjednocen na období 15. až 31. května. Nyní ho určuje každý ředitel samostatně a zápisy se někde konají už v únoru a někde až v květnu.

Ministerstvo ve snaze snížit počet odkladů také plánuje posunout termín zápisu do prvních tříd základních škol z přelomu ledna a února na 1. až 30. dubna. Díky tomu by mělo být možné lépe posoudit školní zralost dítěte, o případných odkladech by se mělo rozhodovat bezprostředně po zápisu. Nyní je lhůta do konce května.