Lidé mu posílají také dotazy s žádostmi o informace, které nemá. Někdy se na něj obracejí, aniž vyzkoušejí jiné možnosti, tedy řešení problému s učitelem nebo vedením školy. "Obvykle se problém nejlépe a nejrychleji vyřeší tam, kde vznikl, tedy přímo ve škole nebo u zřizovatele. Já bych měl nastoupit až ve chvíli, kdy si stěžovatel myslí, že škola nebo zřizovatel nepostupovali při řešení problému správně," uvedl Hrzal.

Jeho hlavním úkolem je přispět k vytváření zdravých vztahů na školách mezi všemi aktéry vzdělávacího procesu a pomoci řešit případy šikany. První výjezd měl na jednu pražskou školu, kde navštívil divadelní představení o šikaně. Do konce roku plánuje zavítat ještě do čtyř škol. Dvě z nich podaly stížnost. "Chci mluvit jak se stěžovateli, tak s těmi, na které si stěžují," uvedl.

Ve dvou zbývajících případech zavítá do škol, kde učí vítězové ankety Zlatý Ámos. Zkušenosti s vedením této ankety mu při práci školského ombudsmana pomáhají. "Já jsem za těch 24 let, co anketa existuje, poznal velké množství pedagogů a žáků, kde to ve vztazích lidově řečeno klape. Rodiče, žáci a učitelé jsou naladěni na stejnou notu. Vzájemně se respektují, vycházejí si vstříc, spolupracují," vyprávěl.

Řešení problémových vztahů na školách

Nyní bude poznávat i školy, kde vztahy nefungují. Pokusí se je napravit. "Uvědomuji si, že to bude nesmírně těžké, zvláště pokud nebude u všech zúčastněných stran snaha o vzájemnou dohodu, respektování a dodržování pravidel. To znám ze své pedagogické praxe. Stačí, aby jedno kolečko v soukolí rodiče, žáci, učitelé bylo zadřené, porouchané, pokřivené nebo jinak poškozené a stroj přestává správně fungovat," doplnil.

Po úvodním zapracovávání už tráví většinu času v terénu. Nejedná se jen o řešení problémových vztahů na školách, ale také o různé besedy, konference a společenské akce. "Překvapilo mě, kolik organizací má zájem, abych se jejich akcí zúčastnil. Mrzí mě to, ale musím některé odmítat, prostě to není možné stihnout," poznamenal. Do konce školního roku by měl navštívit průměrně dvě školy měsíčně.

V polovině prosince předloží první z pravidelných čtvrtletních zpráv, ale zatím nepředpokládá, že by v ní byla nějaká obecná doporučení. "Tři měsíce je trochu málo na zobecňování a doporučování. Navíc, když v prvních týdnech jsem se zapracovával," napsal.

Ministerstvo školství ve středu zveřejnilo informace, jaké záležitosti řeší školský ombudsman a čím se naopak nezabývá. Upozorňuje mimo jiné případné tazatele, že školský ombudsman neodpovídá na dotazy.