Činnost školského logopeda mohou vykonávat pedagogičtí pracovníci, kteří získali odbornou kvalifikaci v logopedii a také ve vzdělávání lidí se sluchovým postižením, tedy surdopedii. K tomu ještě projdou studiem pro přípravu školských logopedů. Nejde ani tak o nově vzniklou pozici, jako spíše o vyčlenění speciálních pedagogů, kteří mnoho let působí v oblasti školské logopedie, do nové kategorie s novým názvem.

České děti mluví hůř a hůř. Ve škole tak mají problémy, rodiče proto raději volí odklady. Teď se však nabízí řešení - školští logopedové.
České děti mluví hůř, rodiče volí odklad. Změnit to mají školští logopedové

Zavedení termínu školský logoped vadí Asociaci klinických logopedů. Ti měli s odborníky ze školské logopedie problém dlouhodobě a zdůrazňovali, že nemají zdravotnické vzdělání jako oni. Že jim bude přiznán název logoped, vleklý spor ještě přiostřilo.

„Uzákoněním nové profese školského logopeda částečně přejde zdravotnický obor do rukou pedagogů, kteří nejsou kompetentní k tomu, aby stanovili diagnózu a prováděli terapii. Nahraje to také všem podnikatelům, kteří si na volnou živnost zřizují poradenská zařízení a nabízejí logopedické služby bez oprávnění,“ sdělila předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbora Richtrová v rozhovoru pro Deník.

Toto vyjádření ale rozhněvalo Asociaci logopedů ve školství. Veronika Včelíková z jejího výkonného výboru hovoří o „drzosti“, „šíření lží“ a „opakovaných snahách o diskvalifikaci logopedů ve školství“, dokonce prý zvažují i právní kroky. „S přiznáním pozice školského logopeda dochází ke kodifikaci v terénu již dlouhodobě působících odborných pracovníků a k daleko přísnějšímu uložení kvalifikace pro výkon této profese,“ uvedla Včelíková.

Jak vysvětlila, kliničtí logopedi pečují o klienty od narození do stáří, ti školští cílí přímo na děti v systému vzdělávání s narušenými komunikačními schopnostmi. „Není v žádném případě pravda, že logoped ve školství je nekompetentní a nemůže se podílet na diagnostické či terapeutické činnosti,“ doplnila také.

Znesváření logopedové

Včelíková se ohradila rovněž proti tvrzení, že by zřízení pozice školského logopeda nahrávalo podnikatelům, provozujícím bez oprávnění na živnost logopedické služby. Z nového zákona o pedagogických pracovnících prý jasně vyplývá, že označení školský logoped se vztahuje jen na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.

Ordinace klinických logopedů chybí
V Česku přibývá dětí s vadou řeči. Klinických logopedů je přitom nedostatek

Oslovení odborníci na vzdělávání vnímají celý konflikt dvou znesvářených skupin logopedů spíše jako dlouhý urputný spor o pozice a prestiž. Nikdo se k němu nechtěl vyjádřit na jméno, aby tím do něj nebyl zatahován. „Nic neškodí dané věci více, než když se nějaká malá oborová skupina nedokáže dohodnout ani uvnitř své diaspory a vytvoří si dvě asociace, které většinu energie spotřebují namísto propagace celého oboru spíše k vzájemnému osočování,“ uvedl jeden z expertů.

Upozornil také, že „bizarní pidispor dvou malých organizací“ posloužil k odlákání pozornosti od klíčových a nejspornějších pasáží zákona o pedagogických pracovnících týkajících se otevírání učitelské profese či výše platů.