Co se změní od pondělí 23. listopadu?
Nic, prezenční výuku mají jen žáci 1. a 2. tříd ZŠ a speciálních škol. Umožněny jsou individuální konzultace žáků s učiteli. Školní jídelny a družiny fungují.

Kdo se vrací do škol ve středu 25. listopadu?
Do tříd se příští středu vrátí maturanti. Kromě toho se umožňuje i praktická výuka na SOŠ v maximálně dvacetičlenných skupinách. V uměleckých a jazykových školách bude povolena výuka jeden na jednoho. Zároveň se na vysokých školách obnovuje laboratorní a umělecká výuka v závěrečných ročnících ve skupinách do 20 studentů.

Kdy se dveře tříd otevřou pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ?
Celý 1. stupeň ZŠ a deváťáci zasednou do lavic v pondělí 30. listopadu. Žáci 6. až 8. tříd a nižších stupňů víceletých gymnázií se budou učit také prezenčně, ale turnusově, tedy týden prezenčně a týden distančně. Středoškoláci kromě maturantů se dál budou učit na dálku.

Proč se návrat žáků neodehrává najednou, respektive podle 4. stupně PSA?
Jak říká ministr zdravotnictví Jan Blatný, PES není robot. Školy musejí dostat čas, aby se na návrat žáků připravily. Do oznámených termínů dostanou podrobné podklady od ministerstva školství.

Jaká opatření musejí školy dodržovat?
Povinné jsou na všech stupních a po celou dobu roušky (kromě speciálních škol). Ve třídách se musí opakovaně větrat a používat dezinfekce. Odmítnutí roušky bude vnímáno jako porušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Budou se testovat žáci a učitelé na koronavirus?
U žáků se neplánuje. Plošné testování nepodstoupí ani pedagogové, ale počítá se s tzv. sentinelovým testováním, kdy se PCR testům podrobí vybrané vzorky škol a jejich pedagogů.

Od jakého data budou povoleny školy v přírodě?
Školy v přírodě, sportovní kurzy či vícedenní školní výlety budou povoleny až v nejnižším stupni PES. Do konce roku 2020 to nenastane.