„Situace není nijak dramatická, v žádném případě se nepodobá nedávné epidemii na jižní Moravě," uklidňuje veřejnost ředitelka odboru epidemiologie krajské hygienické stanice Jitka Luňáčková. Podle ní lékaři v celém kraji od začátku roku zaznamenali pouhých 37 případů, převážně u dospělých pacientů. „Dětí onemocnělo celkem devět, aktuální jsou zmíněné případy z Českobudějovicka a obdobný rodinný výskyt na Českokrumlovsku, nemocní jsou v domácím ošetření," zmiňuje.

Školní třídy sledují doktoři

Na jednotlivé spíše výjimečné případy počítají lékaři v jižních Čechách pacienty, které v poslední době potrápila žloutenka. Přesto jí nyní mají v některých školách a školkách plnou hlavu. Na pořadu dne jsou totiž preventivní opatření, aby se včas zamezilo případnému dalšímu šíření nákazy v kolektivech.

Potíž je podle epidemioložky Jitky Luňáčkové v tom, že nemocní mohli například při spojování tříd, jejich přesunech do jiných učeben, ale i při volnočasových aktivitách přijít do kontaktu s poměrně vysokým počtem dalších dětí, proto se přijímaná opatření týkají širšího okolí a budí mylně dojem masivního řádění nepříjemného virového onemocnění.

Ty jsou přitom pro školáky poměrně citelnou změnou oproti běžnému režimu. „Rizikové skupiny sledují praktičtí lékaři, důležité jsou odběry krve, aby se případné onemocnění odhalilo včas. K dispozici je také očkovací látka. V učebnách je kladen zvýšený důraz na úklid a dezinfekci, dotčené třídy se na vyučování nespojují a zůstávají ve své učebně. Omezení platí i pro kroužky a další mimoškolní aktivity dětí," vyjmenovává lékařka aktuální doporučení hygieniků.