Umožní jim to nový projekt Regionálního informačního systému uplatnění absolventů na trhu práce na adrese http://www.risa.cz.

Zde zjistí kontakty na všechny školy v Libereckém kraji, jaké obory nabízí a zároveň jak jsou úspěšní jejich absolventi. Po doplnění aktuálních údajů o požadavcích k přijímacím řízení budou moci nové internetové stránky sloužit jako jeden z hlavních orientačních bodů pro budoucí středoškoláky.

„Na webu je možné pozorovat, jak se absolventi jednotlivých škol v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Absolventy budeme sledovat vždy dva roky,“ uvedla koordinátora projektu Gabriela Černá. Informace do databáze udávají jak ředitelé středních škol tak liberecký úřad práce. „Údaje o školách, oborech nebo kurzech se aktualizují průběžně, statistické údaje jednou za půl roku,“ líčila Gabriela Černá.

„Rodiče a učitelé dostávají do rukou unikátní nástroj, který má podporovat odpovědné rozhodování žáků o volbě oboru, v němž naleznou uplatnění, a rozhodování škol v jejich strategickém plánování,“ konstatoval radní libereckého kraje pro školství Petr Doležal