„Nakonec si Petr loni vybral tu, kde měl přijetí jisté,“ řekla Deníku paní Soňa z Liberce. Ministr školství Ondřeje Liška potvrdil, že zhruba deset procent dětí volí střední školu nikoli na základě svých představ, ale pravděpodobnosti úspěchu. Právě to přimělo poslance změnit platný školský zákon. Podle něj totiž mohou žáci devátých, pátých a sedmých tříd podávat na střední školy jedinou přihlášku.

„Chceme zvýšit možnosti uchazeče při jeho rozhodování,“ uvedl předseda školského sněmovního výboru Walter Bartoš (ODS). Teprve příští týden bude jasné, zda přihlášky budou dvě nebo tři. Kvůli administrativní náročnosti ministr školství Ondřej Liška preferuje první možnost. „Náklady na přijímací řízení se zvednou o desítky milionů korun,“ upozornil Liška. Třináctiletou Ninu Višňovkou z Prahy čekají přijímací zkoušky za dva roky.

„Myslím, že selekce výběru škol je chybná, počet přihlášek by neměl být vůbec omezován. Jestli to půjde, dcera absolvuje zkoušky na několika školách a pak si vybere, kam skutečně půjde studovat,“ řekla Deníku Ninina matka. Zatímco tedy rodiče tentokrát poslance chválí, ředitelé škol jsou většinou zděšeni.

Ředitelé se děsí administrativy

„My žádné zkoušky nevypisujeme, bereme v podstatě každého uchazeče. Víc přihlášek ale bude znamenat, že ještě v září nebudeme tušit, kolik dětí skutečně do lavic zasedne, což může být pro učiliště likvidační,“ řekl Deníku ředitel Střední školy stavební a dřevozpracující Ostrava Jan Štursa.

Toho se bojí i šéf Gymnázia Česká Lípa Stanislav May. „Žáci sice mají odevzdávat zápisové lístky jako potvrzení svého zájmu o studium, ale když to neudělají, žádná sankce jim nehrozí,“ soudí May. Obavy však prý nejsou na místě. „Žák bude muset v určité lhůtě od obdržení rozhodnutí o přijetí doručit zápisový lístek vybrané škole. Pokud tak neučiní, ředitel s ním nebude počítat,“ objasňuje Bartoš.

Nicméně větší administrativní zátěž přiznávají všichni. „Už teď mám na stole hromadu spisů kvůli přijímacímu řízení a pokud budou mít děti možnost tří přihlášek, tak se ta hromada ještě ztrojnásobí,“ hrozí se nové úpravy ředitel Gymnázia Křenová Miloš Jaroš. Přijímací řízení se totiž řídí správním řádem, a tak ke každému žákovi musí být veden spis podle všech formálních náležitostí.

Ředitelé také musejí žáky o výsledku zkoušky informovat dopisem s doručenkou. A život jim zkomplikuje i fakt, že pro první kolo přijímaček budou muset nachystat dva či tři srovnatelné testy. Podle některých v případě nepřijetí žáka nebudou výjimkou soudní žaloby rodičů. „Přinese to obrovské komplikace a nemyslím si, že by to dětem nějak pomohlo. Na gymnázia se i dnes ti schopní dostanou,“ tvrdí Jaroš. Naráží tím na fakt, že počet dětí výrazně klesá a například letos mnoho středních škol nemělo dost zájemců. Školy se budou muset vypořádat s přípravou srovnatelných testů pro dva či tři termíny prvního kola přijímací zkoušky.

Uleví se však základním školám. Žáci napříště nebudou podávat přihlášky jejich prostřednictvím. „Není důvod, aby do vztahu mezi žákem a střední školou vstupovalo vedení školy základní,“ konstatoval Bartoš. Zájemci o středoškolské studium tak budou muset osobně podat přihlášku na jednu až tři vybrané školy.

Více přihlášek způsobí zmatek i soudní pře

Podle ředitele pražského Gymnázia Na Vítězné pláni Jaroslava Mervínského je zbytečné zvyšovat počet přihlášek

Bude zvýšení počtu přihlášek přínosem?
Ne. Bohatě stačí možnost vypisovat libovolný počet kol po prvním termínu přijímaček. Pro nás to bude znamenat jen zvýšení administrativní a finanční zátěže. Příkladně za dvě povinná sdělení žákovi s doručenkou nyní platíme 80 korun. Když se ztrojnásobí počet uchazečů, prostou náklady raketově. Nejhorší ale je, že nebudeme vědět, kolik žáků bude skutečně 1.září sedět v lavicích.

Podle vás to neřeší zápisové lístky, které budou muset žáci ředitelům odevzdat jako potvrzení svého zájmu?

Pokud zákon přesně nedefinuje, dokdy a za jakých podmínek žák bude muset potvrzení odevzdat, pak nastane strašný zmatek. Může to vyvolat i bouři soudních rozepří.

Jak se vypořádáte s obsahovou přípravou testů?
To je další neuralgický bod. My nebudeme schopni připravit zcela shodně obtížné dva nebo tři testy. Kvůli napadnutelné srovnatelnosti zkoušky se opět mohou rodiče obracet na soud. Když se tomu preventivně budeme bránit, pak přeneseme odpovědnost na nějakou soukromou společnost, pochopitelně včetně státních peněz.

Takže ředitelé budou hledat jiná kritéria pro přijetí než zkoušky?
Nepochybně budeme hledat nenapadnutelná kritéria. Uzákoní se tak elitářské školství, protože se budou bez zkoušek přijímat hlavně děti se samými jedničkami, aniž by se prověřovaly jejich jiné schopnosti.