Škola vznikla v roce 2001 a za dobu své existence přinesla Luboši Chaloupkovi miliardový zisk. Za semestr v bakalářském studiu tu posluchači platí školné 25 tisíc korun za semestr, v magisterském 35 000. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby škola poskytovala kvalitní vzdělání. Jenže to počátkem února zpochybnila Akreditační komise.

Na UJAK se nezaměřila poprvé. Již před pěti lety prověřovala její pobočky ve Starém Hrozenkově a Frýdku-Místku, které musely skončit. Z původních téměř jedenácti tisíc posluchačů postupně klesal jejich počet na současných 5,5 tisíce. „Žádné privátní zařízení nemůže soutěžit s veřejnoprávní univerzitou se stoletou historií a státními financemi. Přesto tvrdím, že akreditované obory máme na srovnatelné úrovni," řekl před časem Deníku prorektor UJAK Petr Kolář.

Akreditační komise, která je arbitrem kvality vysokoškolského studia v Česku, to vidí zcela jinak: „Přes malé posílení speciálně pedagogických disciplín přetrval hlavní problém, tj. příliš vysoký počet studentů vzhledem k personálnímu zabezpečení oboru." Navíc navrhla odnětí státního souhlasu UJAK 
s oprávněním působit jako soukromá vysoká škola.

Konečně novela?

Aktuálně ovšem ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) musel řešit především osud posluchačů oboru speciální pedagogika, který neuspěl 
s žádostí o prodloužení akreditace. Po včerejším jednání 
s děkany pedagogických fakult došlo k dohodě, že 400 studentů posledního ročníku dostuduje na UJAK pod dohledem veřejných vysokých škol. Díky tomu by akreditace mohla být prodloužena do konce roku. O osudu všech 1418 studentů speciální pedagogiky se rozhodne v následujících měsících. Pokud by je převzaly veřejné univerzity, musí se Chaloupkova firma finančně podílet na jejich dostudování.

Takové hurá vítězství má ale do koncepčního řešení daleko. Veřejnost léta čeká na novelu VŠ zákona, která by měla právě proměnit akreditační proces. Její schvalování se zadrhlo loni v prosinci v legislativní radě vlády. „Požadovala, aby společně s novelou byly předloženy teze podzákonných předpisů, například nastavení akreditačních standardů," vysvětlil Deníku šéf Rady vysokých škol Jakub Fischer. I díky vstřícnosti reprezentace VŠ se ledy pohnuly a už zítra by se vládní legislativci k novele měli vrátit.

Soukromé vysoké školy