Poslední dva měsíce byly velkou výzvou pro učitele, žáky i rodiče. Celé školství se překlopilo na online výuku. Nyní před školami stojí další úkol, jímž je hodnocení za druhé pololetí. Ministerská vyhláška umožňuje ředitelům změnit způsob klasifikace a přijmout zvláštní pravidla pro hodnocení.

V nich se může též kombinovat známkování a slovní posouzení. Předseda senátního výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš ovšem soudí, že resortní dokument klade na alternativní způsoby hodnocení „minimální důraz“. Proto vyzval ministra školství Roberta Plagu, aby jeho úřad slovní hodnocení v příštích týdnech výrazněji podpořil a dal učitelům jasný návod, jak mají postupovat.

Bohaté zkušenosti

Byť by ministerstvo školství nemělo na svoji metodickou roli rezignovat, ne vždy je nutné spoléhat na vrchnost. Zkušeností je totiž mezi českými učiteli dost. Zakladatel ScioŠkol Ondřej Šteffl nahradil známky slovy už v roce 1990, tehdy ještě na soukromém gymnáziu PORG.

„Je pravda, že je to velká práce, ale učitelé právě teď prokázali, že jsou schopni pořád se učit, a tak by to měli zkusit. Nemusejí se bát, že je to těžké, existuje dost návodů. A ptají-li se, co na to řeknou rodiče, tak nejdříve to možná nepřivítají, ale pak začnou přemýšlet a budou nadšeni,“ míní Šteffl.

V síti jeho škol jiný způsob hodnocení neexistuje. „Naše děti by nepochopily, co známka vyjadřuje. Jsou zvyklé na pravidelnou zpětnou reakci, která vždy obsahuje doporučení, kudy by se měly vydat dál. Slovní hodnocení musí být motivující a konkrétní,“ přidala osobní zkušenost Jana Codlová, ředitelka ScioŠkoly v Praze 6.

Známkování je v ČR převažující formou klasifikace, přestože vysvědčení vlastně k ničemu neslouží. Zaměstnavatele nezajímá, míru skutečných znalostí vyjad- řuje jen velmi přibližně a častokrát odráží to, jak žák umí vyhovět učiteli. „Proto mají holky až o jeden stupeň lepší známky, i když kluci toho třeba vědí víc,“ argumentuje Šteffl.

Kantoři známky běžně používají jako nástroj negativní či pozitivní motivace, ale jen pomocí slov mohou žákům sdělit, co by měli zlepšit, na co se soustředit.

Zpětná vazba hned

„Děti potřebují k učení zpětnou vazbu nejlépe hned, ne na konci roku,“ doplňuje Šteffl. Nyní mají pedagogové šanci sami si vyzkoušet účinky slovního hodnocení.. Nemusí psát žádné litanie, stačí pár výstižných vět.