Inspirační fórum otevře Dana Drábová, odbornice na jadernou energetiku a místostarostka obce Pyšely, která pohovoří na téma moderních technologií, jež mohou pomoci snižovat naši závislost na fosilních palivech v centralizované i decentralizované komunitní energetice.

Jak se budí muzeum v Liberci? „S modernizací expozic v našem nově rekonstruovaném muzeu souvisí i proměna návštěvnického personálu, zavedení dobrovolného vstupného nebo výzvy pro současné umělce a designéry, aby vybavili muzeum novou sochařskou výzdobou, suvenýry nebo třeba nejdelším skleněným žebříkem na světě,“ zazní od Jiřího Křížka, historika a ředitele Severočeského muzea v Liberci.

Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR 2022
Inspirační fórum 2022: Odborníci poradí, jak na drahé energie či správu památek

„Město je děj, který nemá konce a je potřeba ho neustále s jeho obyvateli žít, diskutovat, vysvětlovat a tvořit,“ konstatuje Klára Čápová, starostka Hostivic. O tom, zda mají mladí místo v komunální politice a jaké to je být starostou obce, která má méně jak 200 obyvatel, promluví Matěj Hlavatý, starosta obce Tetín. 

Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMOČR, nám představí svůj pohled na náročnou práci starostů a starostek: „Je důležité si uvědomit, že starostové a starostky kromě běžné agendy musí občas ze dne na den řešit problémy, které s sebou přinášejí pandemie, přírodní katastrofy nebo energetická krize.“

Je turistický ruch pro obec starostí, nebo příležitostí? To se posluchači dozví z úst Jana Hergeta, ředitele agentury CzechTourism.

Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR 2022Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR 2022Zdroj: se svolením SMOČR

Jiří Křížek: Renovace muzea byla více než nutná

„Po 3 letech rekonstrukce jsme v roce 2021 otevřeli budovu Severočeského muzea v Liberci. Monumentální, památkově chráněný a spoustu překvapení ukrývající dům naposledy prošel obnovou před 40 lety, takže renovace byla více než nutná,“ říká ředitel muzea Jiří Křížek.

S modernizací expozic souvisela také proměna návštěvnického personálu, zavedení dobrovolného vstupného nebo výzvy pro současné umělce a designéry, aby vybavili muzeum novou sochařskou výzdobou, suvenýry nebo třeba nejdelším skleněným žebříkem na světě.

Klára Čápová: Město je děj, který nemá konce

„Město je děj, který nemá konce a je potřeba ho neustále s jeho obyvateli žít, diskutovat, vysvětlovat a tvořit.“ O tom je přesvědčená Klára Čápová, starostka Hostivice.

Vyloučená lokalita v Předlicích v Ústí nad Labem.
V Česku přibývá ghett, jsou jich už stovky. Lidé mají hlouběji do kapsy

„Jak mluvit jazykem srozumitelným pro všechny, když jsem žena, starostka, architektka a ještě ke všemu naplavenina? Je nutné hledat správnou cestu komunikace s veřejností, aby se zajímala o věci i za plotem svého pozemku a podílela se na zadáních projektů. Přitom je třeba neustále informovat o celém procesu i o úskalích, ne jen o výsledcích. To vše je složitá a zdlouhavá cesta k lidem, ale zároveň polidštění každodenní práce starostky.“

Jaroslav Holler: Pečlivá snaha vede k zázrakům

Příspěvek Jaroslava Hollera bude nejen o dlouhé cestě samosprávy od koncepcí k jejich každodennímu naplňování ve složitém organismu velkého města - od pečlivého projednání samotné koncepce, vyplývajících opatření, nutných organizačních změn, nezbytné koordinace s ostatními koncepcemi, generely, či územními podklady, až po nevděčné připomínkování a vracení projektů.

Tento příběh je také o velkém snažení o malé samozřejmosti, jakým je každodenní debata v rámci provozu velkého města, o rolích, kompetencích a projektovém vedení o léčení chorob resortismu, alibismu a přenesené působnosti. Pouze díky takovému snažení se jen čas od času podaří zázrak, tedy taková „samozřejmost“, jakou je výsadba aleje v ulici, povrchové odvodnění nebo zbudování přechodu pro chodce. 

Inspirační fórum 2022

2. ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí se koná 1. 12. 2022 od 9:00 do 17:00 hodin v kině Přítomnost (Siwiecova 1, Praha 3).

Přenos konference bude probíhat online na webu akce www.inspiracniforum.smocr.cz a www.smocr.cz.

Akce je přístupná veřejnosti. Pro osobní účast na akci se registrujte ZDE.