Voda, která páchla jako močůvka, plíseň, zkažený čaj nebo hnůj. Tak popisovali lidé na jihu Brna tekutinu, která jim od úterý do středy vytékala zkohoutků. Přestože voda voněla nevábně, podle Brněnských vodáren a kanalizací nebyla závadná. Bolesti hlavy a nevolnost, na kterou si lidé po vypití vody ztěžovali, byly prý jen příznaky začínající chřipky.

„Nechali jsme vodu otestovat vlaboratoři. Po kontrolních rozborech jsme zjistili, že svýjimkou zvýšeného zápachu nedošlo kpřekročení žádných ostatních ukazatelů kvality vody. Chtěl bych proto zákazníky ujistit, že zkohoutků tekla pitná a nezávadná voda,“ řekl ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Miroslav Nováček. Zároveň dodal, že vzorky údajně zkažené vody si odebrali ipracovníci krajské hygienické stanice. „Ani hygienici nezjistili, že by byla voda závadná,“ uzavřel Nováček.

Zápach vody zřejmě způsobilo „přepnutí“ trubek na jiný zdroj. Zaměstnanci vodárny zprovoznili záložní zdroj vúpravně vody vbrněnských Pisárkách. Životodárná tekutina teče ve vodárenské soustavě nejen do jižní části města, ale ido desítek obcí na jih od Brna.