Petr Bendl (ODS) nový zákon podpořil. „Je dobře, že jste s tím zákonem přišli," řekl zástupcům ministerstva životního prostředí, které zákon předkládá. Vyjádřil však pochyby, zdali Sněmovna stihne zákon schválit včas, protože jeho účinnost je navržena k letošnímu 1. červnu. Nový zákon posuzuje také výbor pro bezpečnost a výbor pro životní prostředí.

Zákon by se měl dotknout provozovatelů zhruba 200 objektů, včetně těch největších, jako je Spolana Neratovice. Bude se kvůli evropské směrnici vztahovat i na podzemní zásobníky plynu, kterých je podle vlády v tuzemsku osm. Jejich provozovatelé budou muset zpracovat příslušnou bezpečnostní dokumentaci a zavést systém prevence závažných havárií.

Dokumentace

Zákon zavádí systém zpracování bezpečnostních dokumentů a poplatků za jejich schvalování pro provozovatele objektů, například chemických závodů, skladů chemikálií a dalších. Krajské úřady mají zajistit zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace u Výzkumného ústavu bezpečnosti práce neprodleně poté, co jim provozovatel návrh bezpečnostní dokumentace ke schválení předloží. Tento posudek bude podle zákona odborným podkladem pro rozhodování krajských úřadů. Schválení dokumentů bude podléhat správním poplatkům.

Správní poplatky se budou pohybovat od 15.000 do 60.000 korun, a to podle povahy schvalované bezpečnostní dokumentace. Z jejich výnosu bude kraj hradit náklady spojené s posouzením těchto materiálů. Doposud je hradil stát. Zástupci ministerstva dnes členy výboru ujišťovali, že kraje by to nemělo stát žádné peníze navíc.