"Obávám se, že Evropa prožije vlnu separatismu a nacionalismu. Musíme ale být připraveni postavit se mu čelem," řekl premiér. "Myslím, že máme celou řadu silných argumentů pro pokračování evropského projektu. Mezi jinými i proto, že EU je nejlepší pojistka proti tomu, aby se opakovaly hrůzy 20. století," doplnil.

"Evropa je i pro Čechy nejlepší garance stability a míru. Musí ale být akceschopnější, flexibilnější a méně byrokratická," řekl Sobotka.

Připomněl, že si přál setrvání Británie v unii. "V globalizovaném světě vznikají nová centra politického a hospodářského vlivu. Pokud si chce Evropa zachovat svůj význam, neměla by se začít štěpit a tím se sama oslabovat," řekl Sobotka. Podle něj ale přesto neznamená brexit konec světa ani konec EU.

Premiér rovněž vyjádřil přesvědčení, že se unii dosud dařilo překonávat krize, jimž čelila. "Možná by za výkon nedostala vždy ty nejlepší známky, ale důležitý je výsledek," řekl.

"Mnoho rozhodnutí však bylo přijato bez zřetele na situaci v jednotlivých zemích. Tím se veřejné mínění často zbytečně obracelo proti EU," uvedl Sobotka. Podle něj tak například v Česku přispěl evropský tlak na závazné kvóty pro rozdělování uprchlíků mezi členské země k posílení nacionalistů.