Pokud mají doma počítač a ovládají práci s ním, mohou si vše vyřídit elektronicky. Třeba přes email. Má to ovšem háček. Pokud nebude žádost doložena elektronickým podpisem, musí ji do pěti dnů potvrdit písemně prostřednictvím pošty. Jinak se osobní návštěvě stejně nevyhnou.

ON-LINE ke koronaviru můžete nalézt zde

„Potvrzení může proběhnout dvěma způsoby – buď mohou klienti své elektronické podání vytisknout, podepsat a zaslat Úřadu práce poštou, nebo jej potvrdí do protokolu o ústním jednání,“ konstatovala mluvčí úřadu Kateřina Beránková. V případě vážných důvodů, například zdravotní stav, může Úřad zmeškání tohoto úkonu dočasně prominout,ale je nutné o to požádat.

„Další možností, jak podat žádosti elektronicky je využití datové schránky a e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem,“ dodala Beránková. Formuláře je možné poslat také poštou nebo je odevzdat během úředních hodin na podatelně příslušného pracoviště.

Vstup jen za použití ochranných prostředků

„V současné době jsou úřední hodiny ÚP ČR v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin. „Doporučujeme klientům, aby si v případě potřeby osobního jednání dojednali prostřednictvím emailu nebo telefonu termín dopředu. Případný vstup do budov úřadu je veřejnosti povolen pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest a platí to i tehdy, když klient bude chtít odevzdat žádosti a další podklady na podatelně,“ upřesňuje Viktor Najmon pověřený zastupováním generálního ředitele Úřadu práce ČR.

Povinnost potvrzení e-mailu zaslaného bez elektronického podpisu platí i pro žádost o zprostředkování zaměstnání, žádost o podporu v nezaměstnanosti nebo žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu události spojené s covid-19. U posledně jmenované dávky platí pozměněná pravidla, kdy úřad neověřuje majetek žadatelů s výjimkou finanční hotovosti na bankovním účtu.