Jeden z účastníků červencové blokády, přírodovědec Mojmír Vlašín, podal správní žalobu proti nezákonnému rozpuštění shromáždění, a soud mu dal zapravdu. Informovala o tom právnička Zuzana Candigliotová z Ligy lidských práv, která Vlašína zastupuje. Policie trvá na tom, že její zákrok na Šumavě byl v souladu se zákonem, řekla policejní mluvčí Martina Kohoutová. Dál se k věci nevyjádřila.

„Soud v rozhodnutí konstatoval, že policie zasáhla protizákonně. Policisté pochybili zejména v tom, že se vůbec nezabývali otázkou oprávněnosti kácení, proti kterému blokáda směřovala. Nesprávně také vyhodnotili otázku, proti komu zasahovat,“ uvedla právnička.

I když stížnost podal Vlašín, rozhodnutí soudu se podle ní vztahuje na celou blokádu. Stížnost podali na termín od 25. července, kdy začala policie zasahovat, a na dny následující.

Blokáda jako poslední možnost

Vlašín se kácení v národním parku snažil nejprve zabránit podáváním podnětů kompetentním orgánům i oznámením na policii. Když neuspěl, zvolil s dalšími aktivisty blokádu. Proti účastníkům, kteří se zdržovali v místech označených pro těžbu, zasáhla policie, vyváděla je v prostoru, některé předvedla na policejní stanice.

Podle soudu byla blokáda veřejným shromážděním, které lze rozpustit pouze ze závažných důvodů. Přítomnost policie na místě těžby za účelem ochrany života a zdraví ve vyhrocené situaci byla oprávněná, policie ovšem pochybila při posuzování, proti komu má být zakročeno, tvrdí Candigliotová. Rozsudek s podrobným odůvodněním bude k dispozici do měsíce. „Vzhledem k tomu, že za každý protiprávní zásah policie nese stát odpovědnost, Liga lidských práv doporučuje účastníkům shromáždění domáhat se po státu omluvy a finančního zadostiučinění,“ dodala.