Převodem bytů OKD na RPG Byty podle soudu nebyla porušena privatizační smlouva. Informoval o tom ve středu Pavel Kočiš, mediální zástupce Zdeňka Bakaly, který je majitel padesátiprocentního podílu investiční společnosti BXR Group, jež vlastní RPG Industries. RPG Byty je její dceřiná firma, která vlastní, pronajímá a spravuje asi 45.000 bývalých bytů OKD na Ostravsku.

Jakub Haas z tiskového oddělení ministerstva financí sdělil, že ministerstvo v nyní nález studuje a zvažuje další kroky.

Podle Kočiše je rozhodčí nález v pravém slova smyslu přelomový, a končí tím celá kauza bývalých bytů OKD. „Výrok soudu lze shrnout do jediného souvětí – RPG Industries se nedopustila ničeho, co by porušovalo privatizační smlouvu či zákony, stát musí uhradit soudní náklady i náklady právního zastoupení RPG Industries,“ uvedl v tiskové zprávě Kočiš.

Privatizační smlouva nebyla porušena

Podle něj z rozhodnutí soudu vyplývá, že bývalý bytový fond OKD je po právu majetkem RPG Byty. „Privatizační smlouva výslovně nezakazovala rozdělení Karbon Investu a přechodem bytového fondu na RPG Byty nebyl porušen zákon ani privatizační smlouva,“ uvedl Kočiš.

Sdělil také, že společnost RPG Byty má podle rozhodnutí soudu neomezené právo zřizovat zástavní právo k budovám s bývalými byty OKD. „Z privatizační smlouvy nevyplývá povinnost nabídnout nájemníkům bytové jednotky k odkoupení. Tato povinnost by nastala pouze v případě, kdy by se RPG Byty sama a dobrovolně rozhodla bytovou jednotku prodat. Protože však tato situace nenastala, neexistuje ani povinnost nájemníkům byty nabízet,“ uvedl Kočiš.