I dnes, v pondělí 14. září, jsme pro vás sledovali a přinášeli ON-LINE zpravodajství přímo z dění v soudní síni.

Svědkyně Lenka Hrbáčková.8.39 Předvolána je psycholožka Lenka Hrbáčková (na snímku vpravo) z ostravské vazební věznice.

Obžalovaný Petr Kramný před soudem zbavuje psycholožku povinnosti mlčenlivosti, aby mohla vypovídat o jeho stavu.

Svědkyně Lenka Hrbáčková (LH): "Já nediagnostikuji, neprovádím terapie, jen se snažím, aby se lidem ve vazbě zlepšilo psychologické rozpoložení."

Soudkyně Renáta Gilová (RG): "Jak vaše práce probíhala?"

LH: Pracovali jsme spolu s kolegou na panu Kramném. Případ byl hned mediálně sledován, takže jsme s panem Kramným hovořili pravidelně. Vyžádal si i hlubší rozbor.

RG: Jak pohovory vypadaly?

LH: Nejprve vždy musíme vyloučit sebevražedné myšlenky. Pan Kramný chtěl být ujištěn, že pokud nic neudělal, nemůže být odsouzen. To chtěl neustále slyšet.

RG: Jak se vyvíjel jeho psychický stav ve vazbě?

LH: Sebevražedné sklony neměl nikdy, občas se vyskytla psychická nepohoda, většinou to bylo ovlivněno průběhem vyšetřování.

RG: V čem spočíval zvýšený dozor?

LH: Jedná se o každodenní kontrolu vězně, zda se jeho stav nezhoršuje.

RG: Znáte pana Výtiska z vazební věznice Ostrava?

LH: Ano

Soudkyně RG: Od něj vzešel návrh, aby se zvýšil dozor nad obžalovaným?

LH: Nevím o ničem takovém. Zvýšený dozor byl uskutečněn v rámci prevence.

Obhájkyně Jana Rejžková: Pamatujete si, že v médiích se objevila informace o sebevraždě Kramného?

LH: Nic takového si nevybavuji. Pan Kramný nebyl schopen hovořit o emotivních věcech, poskytovala jsem jen podporu.

Obhájkyně JR: Zaznamenala jste agresivní rysy?

LH: U pana Kramného jsem nikdy tyto rysy nezaznamenala, ostatní vězni provokují, ale pan Kramný ne.

Soudkyně RG: Vy jste ale obžalovaného nediagnostikovala?

LH: Neměla jsem to v popisu práce, ale pár testů, například na deprese, jsem pro svou potřebu provedla. Lehká deprese tam byla, ale cíleně jsem jej nediagnostikovala.

Obžalovaný Petr Kramný: Zabývali jsme se tím, co se stalo, jak s tím žít apod?

LH: Pan Kramný chtěl nějaké mé soudy, jak se to mohlo stát, co si o tom myslím, proč se to stalo.

Výslech svědkyně je u konce. Soudkyně prochází listinné důkazy.

Soudkyně Renáta Gilová oznamuje, že někteří svědci se z důvodu čerpání dovolené nedostaví. Další svědek bude předvolán k výpovědi ve 12.30.

9.35

Soudkyně na žádost obžalovaného Petra Kramného, který žádal o přečtení předběžné pitevní zprávy a úmrtních listů Moniky a Kláry Kramných, tyto dokumenty přečetla.

Monika a Klára Kramné zemřely 30. července 2013, ovšem bez jakéhokoli časového údaje.

Předběžná pitevní zpráva z Fakultní nemocnice Ostrava hovoří o obsahu žaludků i střev zemřelých, bylo stanoveno úmrtí na selhání srdce.

Dále se četl znalecký posudek analýzy elektronických dat Policie ČR z Frýdku-Místku.

Zde provedli analýzu mobilního telefonu Petra Kramného.

Soudkyně líčí postupy a programy, které byly použity. Ovšem bez konkrétních údajů.

Kramný si vyžádal i souhrnnou zprávu egyptského lékaře.

Ta velice stručně popisuje těla zemřelých, bez jakýchkoli časových údajů, či bližších popisů těl. Lékař ve zprávě konstatuje, že příčinu smrti nelze blíže určit.

Výslech animátora z egyptského hotelu

12.39Patrik Mitáš na chodbě ostravského soudu.

Soudní líčení po pauze pokračuje. Předvolán je svědek Patrik Mitáš (na snímku vpravo), který pracoval jako animátor pro cestovní kancelář Blue Style v egyptském hotelu, kde Kramní pobývali.

Svědek Patrik Mitáš (MP) byl předvolán na základě návrhu obhajoby.

Soudkyně RG: Popište vaší činnost v hotelu

PM: Spolu s delegátkou jsme měli na starost ubytování. Vznikl tam problém s přeplněnou kapacitou. Jinak jsem se obecně staral o hosty a jejich děti.

Soudkyně RG: Vybavujete si rodinu Kramných?

PM: Ano, protože Kramní si žádali zůstat na původním hotelu. Bylo to podle mě tak dva až tři dny před tragickou událostí.

Soudkyně RG: Byl tam nějaký problém?

PM: Nebyl. Přijelo jen více klientů, takže jsme některé klienty museli přesunout, ale nic závažného se nedělo.

Soudkyně RG: Byl jste v kontaktu dále s rodinou?

PM: Vím, že jsem je viděl na informační schůzce, potom u bazénu. Ale pamatuji si je jen letmo. Průběžně jsem je potkával, ničeho nestandardního jsem si u nich nevšiml.

Soudkyně RG: Co se dělo na informační schůzce?

PM: Popisujeme to, co lidé obdrží v papírech v obálce při příjezdu. Popis hotelu, kontakty na delegáta, recepci, provozní dobu restaurací a barů apod. Informace o vyhledání lékařské pomoci.

Soudkyně RG: Ověřovali jste si funkci trezoru na pokoji Kramných?

PM: Nic takového si nevybavuji. Nevím, o tom.

Soudkyně RG: Kdyby nefungoval, jak se postupuje?

PM: Stačí kontaktovat recepci a řešilo by se to.

Soudkyně RG: Kde jste byl ubytován?

PM: Ve vedlejším hotýlku.

Soudkyně RG: Jak jste se dozvěděl o tragické události?

PM: Volali z recepce někdy nad ránem 30.7. Nejdříve ale volali delegátce. Bylo mi řečeno, že delegátka je s Kramným na klinice. Počkal jsem na ni a pak jsme šli spolu na hotel.

Soudkyně RG: Byl jste v kontaktu s panem Kramným?

PM: Byl jsem s ním později na klinice. Když jsem tam dorazil, měl zavedenou kapačku. O chování na hotelu po tragédii nemám informace. Na klinice jsem byl kolem deváté ráno. Zjištoval jsem informace o jeho stavu. Bral léky na uklidnění, pak jsem za ním doprovodil i egyptskou konzulku.

Soudkyně RG: Co jste na něm pozoroval?

PM: Slyšel jsem zvracení přes okno, když jsem stál před klinikou.

Soudkyně RG: Ale u zvracení jste přímo nebyl? Nebyl jste v kontaktu s ním?

PM: Ne, mohlo to být zvracení, či důsledky pumpování žaludku. Nevím jistě.

Soudkyně RG: Říkal něco pak obžalovaný?

PM: Říkal, že je mu špatně, že neví, co se stalo. Ptal se co se děje.

Soudkyně RG: Chtěl nějaké bližší informace o blízkých?

PM: Podle mě ho oblbly léky, takže nemohl moc mluvit, plakal.

Soudkyně RG: Takže ohledně nejbližších nesděloval nic? A na nic se neptal?

PM: Ohledně blízkých ne.

Soudkyně RG: O čem hovořil s konzulkou?

PM: Hovořili o celém dni, o tom, co se stalo, popisoval nějaké situace.

Soudkyně RG: Co sdělil konkrétně?

PM: Všichni prý od rána zvraceli a měli průjem. Mysleli si, že mají Faraonovu pomstu, prý to ve večerních hodinách polevovalo, ale panu Kramnému prý bylo stále špatně. I tak šel ale pro vodu. Pak ležel s Klárkou na posteli a zjistil, že je studená. A když se snažil probudit ženu, nereagovala ani ona.

Soudkyně RG: Víte, jak dlouho ležel na posteli s dcerou?

PM: Vím, že říkal, že pořád pendloval mezi záchodem a pokojem s postelemi.

Soudkyně RG: Jaký se vám zdál po psychické stránce?

PM: Pořád plakal, vypadal nešťastně.

Soudkyně RG: Do pokoje, kde ženy zemřely jste vešel? 

PM: Ne, já k němu přišel, až když už šla delegátka s panem Kramným na kliniku. Před pokojem stála spousta lidí, ale nešel jsem dál. 

Soudkyně RG: Byl jste pak v kontaktu s obžalovaným?

PM: Zhruba dva výslechy jsem s ním absolvoval v rámci překladu.

Soudkyně RG: Vyskytly se tam nějaké problémy u výslechu?

PM: Myslím, že šlo vše dobře.

Soudkyně RG: Byl jste i u toho, kdy mu zakázali vycestovat z Egypta?

PM: To už ne. Stýkali jsme se jen pár dní, kdy byl posléze na hotelu Palace. Potom, když ho převezli jinam, jsem ho vídal jen u překladů výslechů. Vím, že pak další dny přijela čeká psycholožka, zajišťoval jsem mu pak pobyt.

Soudkyně RG: Jaké byly další kontakty?

PM: Mluvil jsem spíše já. Snažil jsem se s Kramným hovořit, ale nedařilo se mi to. Snažil jsem se ho přivést na jiné myšlenky, zda chce něco hrát, někam jít, něco sníst, něco si vypít. Byl pořád oblblý léky, na recepci pak většinu času sledoval online zptavodajství. Aby byl v obraze. Chtěl vědět, co se děje.

Soudkyně RG: Vy jste mu zařizoval přístup k internetu?

PM: To zajišťovala delegátka. Měl bezplatný přístup na internetu. Bylo to tak třetí den od těch událostí. O přístup si požádal sám pan Kramný. Pak už se zabýval jen událostmi a jak se řeší.

Soudkyně RG: Víte, jak naložil s věcmi žen?

PM: Vím, že je tam nechal personálu na recepci, ale s panem Kramným jsme to neřešili.

Státní zástupce Vít Legerský.

Státní zástupce Vít Legerský (na snímku vpravo): Byl někde v hotelu kamerový systém?

PM: Nebyl, nevybavuji si to.

Státní zástupce VL: Setkal jste se někdy s podobnou situací v hotelu?

PM: Nikdy.

Státní zástupce VL: Čím se lišily ty hotely?

PM: Kramní měli jít do o něco novějšího hotelu, ale v zásadě byly stejné.

Státní zástupce VL: Určitě říkal, že se probudil, když ležel s Klárkou na posteli a pak zjistil, že je studená?

PM: Ano.

Státní zástupce VL: Takže neříkal, že si šel lehnout a zjistil, že je studená?

PM: Ne

Obhájkyně JR: Cítil jste zápach z inkriminovaného pokoje?

PM: Nešel jsem dál, ale zápach jsem cítil.

Obhájkyně JR: Jak se cítil během výslechů?

PM: Byl na dně, plakal, byl nešťastný.

Obhájkyně JR: Bral nějaké léky?

PM: Neviděl jsem je.

Obhájkyně JR: Byl jste 30.7. na recepci i v poledne?

PM: Ano, spí'še jsme s delegátkou uklidňovali hosty a pobíhali po celém hotelu.

Obhájkyně JR: Víte, kdy byla těla odnesena?

PM: Nevím, přesně, nebyl jsem přítomen. Někdy ráno.

Obhájkyně JR: Jaká tam byla teplota?

PM: Nevím, zhruba 27 stupňů venku. Uvnitř nevím, klimatizace se dá nastavit v jednotlivých pokojích.

Obhájkyně JR: Viděl jste, že za Kramným tam přijeli novináři z ČR?

PM: Vím, že tam byli, ale nepotkal jsem je.

Soudkyně RG: Projevoval ještě někdo nějakou nevolnost?

PM: Ne, všem bylo dobře.

Státní zástupce VL: Jak víte, co kapačky obsahovaly?

PM: Lékař říkal, že je to na uklidnění.

Státní zástupce VL: Víte, z čeho byly věci v koupelně? Baterie, umyvadlo, výpustě a podobně?

PM: To nevím, normální materiál, co známe. Vím, že tam byl i fén.

Soudkyně RG: Kapačky si sám vyžádal?

PM: Myslím, že chtěl po lékařích něco na uklidnění.

Obžalované Petr Kramný: Vzpomenete si na druhý výslech?

PM: Vím, že se řešily otázky ohledně soužití s manželkou.

Obžalovaný PK: Jak jsem působil?

PM: Vypadal jste zloměně

Soudkyně RG: A co řešili?

PM: Vím, že tam zaznělo, že paní Kramná s panem Kramným nechtěla spát a nabízela jinou formu uspokojení.

Obžalovaný PK: Nabídla vám Monika tykání? A kdy?

PM: Ano, bylo to hned po té, co jsem vám zařídil pokoj.

Obžalovaný PK: Měl jsem proti tomu něco?

PM: Ne

Výslech dalšího svědka, animátora cestovní kanceláře Patrika Mitáše je u konce.

Svědek odchází a soudkyně prochází další znalecké poudky v rámci listinných důkazů. Jedná se o negativní toxikologické nálezy. Znalci o nich hovořili již v první části soudního líčení, a to v červenci - více zde.

14.05 - další den procesu s Petrem Kramným, který je obžalován z vraždy manželky a dcery, u ostravského krajského soudu končí. Líčení bude pokračovat opět zítra  - v úterý 15. září.