Inzerát, ve kterém se mimo jiné psalo „nevolte Karla Schwarzenberga", vyšel v první den druhého kola loňských prezidentských voleb, v němž proti sobě stáli kandidáti Schwarzenberg a pozdější vítěz Miloš Zeman. Text se týkal poválečného uspořádání Československa a takzvaných Benešových dekretů. U inzerátu nebyl uveden zadavatel, vydavatel Blesku Ringier Axel Springer CZ ale následně uvedl, že inzerát zadala agentura Mindshare pro klienta advokáta Zavadila.

Česká advokátní komora následně na právníka podala kárnou žalobu. Kárný senát mu v prosinci uložil pokutu 850.000 korun s tím, že inzerát byl neetický, a to jak v advokátním, tak i celospolečenském kontextu. Zavadil se však proti rozhodnutí odvolal.

Snížení v odvolacím řízení je neobvyklé

„Odvolací kárný senát zachoval výrok o vině," zdůraznila dnes mluvčí. I nadále tak platí, že Zavadil nedodržel ustanovení zákona o advokacii a pravidla profesionální advokátní etiky, která mu ukládají povinnost všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. Snížení uložených pokut není podle mluvčí v odvolacím kárném řízení neobvyklé.

Právníkovi v kárném řízení původně hrozilo až vyškrtnutí ze seznamu advokátů. ČAK ho totiž mohla buď zbavit kárného obvinění, nebo mu uložit některé z kárných opatření – napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše stonásobku minimální mzdy, dočasný zákaz výkonu advokacie nebo – jako nejvyšší kárné opatření – vyškrtnutí ze seznamu advokátů.