"Pokud zákonodárce stanoví povinnost zveřejňovat určitou informaci či písemnost na elektronické úřední desce, je třeba v rámci úřední činnosti zajistit patřičnou dokumentaci toho, že tak bylo vskutku zákonem stanoveným způsobem učiněno," uvedl NSS v takzvané právní větě, která shrnuje to nejpodstatnější z červnového verdiktu.

Podle NSS je třeba vycházet z předpokladu, že zveřejňování na elektronické úřední desce má důležitý účel, spočívající například v jednoduchém dálkovému přístupu k dané informaci či písemnosti.

"Jinak řečeno, po správním orgánu se zde požaduje obdobný způsob dokumentace, jaký je při doručování jednotlivým konkrétně určeným osobám standardně vyžadován uchováváním doručenek či jiných dokladů o doručení ve správním spisu. To není nic, co by po správním orgánu nebylo možno spravedlivě požadovat," rozhodl NSS.

Soud se problematikou zabýval na základě kasační stížnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterou zamítl. Směřovala proti rozhodnutí ústeckého krajského soudu, u kterého uspělo Občanské sdružení Šance ve sporu souvisejícím s projektem čerpací stanice v Rumburku.

Městský úřad Rumburk podle krajského soudu dostatečně nedoložil, že oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a nařízení veřejného ústního jednání zpřístupnil na elektronické úřední desce. Úřad poukazoval na to, že není povinen vést archiv úřední desky.