„V tuto chvíli nejsem schopen posoudit, nakolik byla rozhodnutím soudu dotčena povinnost advokáta zachovat mlčenlivost. Nakolik byla narušena práva mých klientů. Musíme odůvodnění prozkoumat," uvedl Langer, který celé vyšetřování považuje za neústavní. „Proces, který je postaven na lži, obcházení práva, porušováním ústavy a mediálním lynči, pokračuje. Mám pocit, že dnes už nikdo ani neví, proč začal," uvedl.

Z trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku či z podplácení jsou obviněni hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD), bývalý šéf odboru krajské hospodářské kriminality Radek Petrůj, někdejší náměstek ředitele olomouckého krajského policejního ředitelství Karel Kadlec a podnikatel Ivan Kyselý, který je Langrovým přítelem.

Prohlídka u Langera

Policie loni v říjnu při prohlídkách u Langera v bytě za přítomnosti dvou zástupců advokátní komory zajistila některé písemnosti, které souvisejí s jeho advokátní činností. Zástupci advokátní komory na místě odmítli vydat souhlas s jejich zabavením. Podle stanoviska Nejvyššího soudu se totiž nově za místo pro výkon advokacie považuje i advokátův byt, nasvědčují-li tomu důvodné okolnosti.

Soudkyně Alice Erleová s tím nesouhlasí. Podle ní bylo rozhodnutí komory plošné a neřešilo jednotlivé dokumenty. Proto rozhodla vydat policii například deset mobilních telefonů, diáře, poznámkové bloky či elektronické nosiče dat. Dokumenty obsahují hledaná klíčová slova, která je spojují s vyšetřovaným případem. Soudní znalec hledal spojitosti například s klíčovými slovy jako Kadlec, Kauza Králík, malej strejda, velkej strejda či kamarád z Ostravy.

Soud vydal i dokumenty, které mohou souviset s kauzou Vidkun a zároveň splňují podmínku pro zachování mlčenlivosti advokáta. V těchto případech, kdy by mohla být dotčena práva třetích osob, je podle soudkyně právo na objasnění zločinu nadřazeno právu advokátova klienta na ochranu. „Nelze akceptovat, aby odhalování trestné činnosti bylo znemožněno jen ochranou advokátního tajemství," řekla.

Krajský soud v Ostravě dnes rozhodoval o návrzích, které podaly Okresní soud v Ostravě a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Právě tyto orgány nařídily prohlídky bytu, kanceláře a bankovní schránky. Policie vše vydané dostane k prostudování. Pokud nevyhodnotí, že něco souvisí s vyšetřovaným případem, je povinna zajištěné věci a listiny vrátit. Kriminalisté si materiál převezmou ve čtvrtek. Zbývající věci si Langer a zástupce komory převzali krátce po skončení procesu.