"Ukázalo se, že se správností grafologických posudků této znalkyně byly již v minulosti problémy a námitky obhajoby jsou oprávněné," uvedl soudce Vlastimil Matula. Rozhodl o vypracování nového grafologického posudku, aby dokazování mohlo být kompletní. Jeho vypracování však bude trvat několik měsíců.

Bývalá pracovnice slánské radnice údajně neoprávněně rozšiřovala řidičská oprávnění, pomáhala s převáděním aut či přímo řidičský průkaz bez zkoušek v autoškole obstarala. Je obviněna ze zneužití pravomoci veřejného činitele, braní úplatků, poškozování a zneužití záznamů na nosiči informací a neoprávněného nakládání s osobními údaji. Hrozí jí až deset let vězení. Žena vinu popírá.

Z prezentovaných odposlechů v minulých líčeních vyplynulo, že žena pro mnoho lidí z Kladna a okolí patrně za úplatu zajišťovala různé služby, například rychlé převody automobilů, bezproblémové zařízení technické prohlídky či vydání snadno zapamatovatelných značek. Dnešní čtení listinných důkazů prokázalo, že mnoho držitelů řidičských průkazů vystavených slánským úřadem autoškoly nenavštěvovalo a žádné zkoušky neskládalo.

Obhájce již v předchozích líčeních upozornil na to, že není zřejmé, kdo v počítačích manipuloval s daty při neoprávněném zasahování do registru řidičských průkazů.

S obviněnou se prý před zatčením sešel jeden z policistů seznámených s případem a nabídl jí stažení obvinění za úplatu 500.000 korun. Když odmítla, obdržela dva výhružné dopisy. Celou záležitost podstoupila Inspekci ministra vnitra. Trestní stíhání kvůli vydírání bylo později policií odloženo.

Spolu s bývalou úřednicí bylo obžalováno dalších devět lidí za napomáhání trestnému činu uplácení, včetně jejího manžela a provozovatele autoškoly, který navíc čelí obvinění z nepřímého úplatkářství. U dalších 20 obviněných bylo již dříve stíhání podmíněně zastaveno. Bývalá úřednice podle policie za neoprávněné vystavování řidičských průkazů a rozšiřování skupin oprávnění na úplatcích v letech 2002 až 2003 za 34 dokladů získala téměř 360.000 korun.