„Je to pravděpodobná vyšetřovací verze policie, která uvádí, že k zapálení vozu došlo v souvislosti s výkonem jeho funkce,“ řekl mluvčí Městského soudu v Praze Petr Kulawiak.

Podle dosud zjištěných skutečností existuje důvodné podezření na odsouzeného, jemuž senát doktora Vrby nepovolil obnovu řízení.

„Předseda Městského soudu v Praze byl informován Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 5 o důvodném podezření, že soudce Vrba se stal terčem útoku ze strany jednoho z odsouzených v souvislosti s jeho předchozí rozhodovací činností,“ vysvětlil Kulawiak.

Osobní vůz doktora Vrby, který byl zaparkován před jeho domem vzplanul třicátého dubna letošního roku a po provedené znalecké expertíze bylo zjištěno cizí zavinění.

„Podle výsledů dosavadního šetření policie, o nichž jsem informován by pachatelem útoku mohl být odsouzený, který se vyhýbá výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedl Petr Kulawiak.

Tento odsouzený prý opakovaně podal návrh na obnovu řízení, v němž byl odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody. „Jeho první návrh soudce Vrba zamítl. V současné době měl projednávat jeho další návrh na obnovu řízení,“ potvrdil Kulawiak.

Soudce se vzhledem ke zjištěným skutečnostem rozhodl o svém vyloučení z vykonávaných úkonu v této trestní věci.

„Jsem hluboce znepokojen zjištěnými skutečnostmi a doufám v urychlené vyřešení celého případu,“ řekl předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček a zároveň vyloučil, že by tento případ mohl jakkoli ovlivnit nestranné a spravedlivé rozhodování Městského soudu v Praze.